Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Predstavniki sveta staršev po posameznih oddelkih.

Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2018/19 je Dušan Kunaver.

Namestnica predsednika sveta staršev v šolskem letu 2018/19 je Gordana Mikunovič.

Poslovnik o delu sveta staršev

Dostopnost