Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Predstavniki sveta staršev po posameznih oddelkih.

Predsednik Sveta staršev v šolskem letu 2021/22 je Sašo Malerič.

Dostopnost