• Ulica Heroja Starihe, Partizanska pot, Cankarjeva ulica, Čardak, Prešernova ulica, Kajuhova ulica, Ulica Moše Pijade, Ulica 21. oktobra, Delavska pot, ulica Pod smreko, Ulica padlih borcev, Semiška ulica, Ulica Lojzeta Fabjana, ulica Na utrdbah, Ulica Staneta Rozmana, Ulica Mirana Jarca, Trg svobode, Pod lipo, Zadružna cesta, Vojinska cesta, Ulica belokranjskega odreda, ulica Sadež, Vrtna ulica, Na pristavah, Ulica 11. avgusta, Belokranjska cesta, Ulica Otona Župančiča, Šolska ulica, Kurirska steza, Metliška cesta, Železničarska cesta, Trdinova ulica, Pod gozdom, Sončna pot, Ulica bratov Klemenc, Zelena pot, Kolodvorska ulica;
  • naslednja naselja: Svibnik, Vranoviči, Dolenja vas pri Črnomlju, Vojna vas in Zastava ter
  • v naselju Lokve naslednje hišne številke: 1, 2, 2A, 3, 4, 5, 5A, 5B, 6, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 30, 31, 32, 32A ,34, 35, 35A, 36 ,37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 48A, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64,64A, 65, 71, 72 IN 74.

Ožji šolski prostor:

  • šola s šolskim vrtom, parkiriščem in z dvoriščem, ki je omejeno z ulico Otona Župančiča, s Kolodvorsko ulico in stopniščema;
  • športna dvorana s pripadajočimi asfaltiranimi površinami,
  • površine izven šole, kjer se izvajajo druge dejavnosti šole (šola v naravi, dnevi dejavnosti …).