Skoči na glavno vsebino

Delo z nadarjenimi učenci

Nadarjeni učenci so po Zakonu o osnovni šoli (11. člen) učenci, ki izkazujejo visoko nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk, druge oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela. Delo z nadarjenimi ureja Koncept Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli.

DELO Z NADARJENIMI OBSEGA:

  • načrtovanje, vodenje in evidentiranje aktivnosti z nadarjenimi
  • izpeljava evidentiranja, identificiranja in potrjevanja nadarjenih
  • sodelovanje pri pripravi PeNaD, sprotne ter končne evalvacije
  • skrb za optimalen razvoj nadarjenih
  • organizacija obogatitvenih dejavnosti za nadarjene
  • sodelovanje z učitelji, vodstvom, starši in zunanjimi organizacijami

Več informacij: Mojca Frankovič, mojca.frankovic@osmjc.si, 031 686 385

Dostopnost