Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj v šolskem letu 2018/19 ostaja vključena v mednarodni projekt Ekošola kot način življenja.

S podpisom ekolistine v maju 2001 smo se zavezali za okoljsko delovanje v prihodnjih letih. Nadaljevali bomo z dolgoročnimi cilji. Kratkoročne pa bomo prilagodili letošnjim glavnim temam.

Za svoje lanskoletno delo in dosežke smo prejeli ekozastavo in s tem dokazali, da smo dosegali najvišje standarde v upravljanju z okoljem, skladno z evropskimi standardi. Vendar se šola lahko ponaša z zastavo le eno šolsko leto.  Prizadevali si bomo, da jo pridobimo tudi v tem šolskem letu.

Zavedanje, da bodo današnji učenci lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve že v bližnji prihodnosti, je eno od temeljnih načel ekošole kot načina življenja. Otroci in mladi že danes preko dejavnosti v ekošoli postajajo pravi ambasadorji Slovenije za uresničevanje trajnostnega razvoja in tudi vplivajo na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja, če je to potrebno. Projekt je namenjen načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju v osnovnih in srednjih šolah. Ekošola poveča zavest in skrb za človeka vključno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo. Skratka celostno gradi človeka za prihodnost. Zato je glavni cilj slovenske Ekošole vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja.