ODDELČNA SKUPNOST PRIIMEK IN IME UČITELJA/UČITELJICE
1. a

Alenka Mravinc

Tjaša Žunič

1. b

Marija Grahek

Nada Cvitkovič

1. c

Helena Jelenič

Mojca Stojanov

2. a Zlata Vranešič
2. b Katja Kocjan Plut
2. c Ana Plut
3. a Maja Nemanič
3. b Nevenka Jankovič
3. c Teja Svetelšek
4. a Jožica Šterbenc
4. b Martina Vogrinec
4. c Lina Zupančič
5. a Andreja Vraničar
5. b Barbara Pezdirc
5. c Katja Žagar
6. a Agata Cindrič
6. b Darjan Grudnik
6. c Mateja Žuželj
7. a Boris Starašinič
7. b Mihaela Filak
8. a Irma Oblak
8. b Eva Starašinič
9. a Nada Zupanič
9. b Palmira Šašek
OPB 1. ab, 5. ac Urška Petric
OPB 1. bc, 5. b Eva Starašinič, Lina Zupančič
OPB 2. ab Matejka Skrbinšek, Barbara Pezdirc
OPB 2. bc Darjan Grudnik, Tjaša Žunič, Ana Plut
OPB 3. abc Boris Starašinič, Mihaela Filak, Nada Cvitkovič
OPB 4. abc Martina Vogrinec, Barbara Pezdirc, Katja Žagar, Andreja Vraničar
Dostopnost