Svet zavoda OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Predstavniki zaposlenih:

 • Palmira Šašek ,
 • Jožica Šterbenc,
 • Nada Zupanič,
 • Katja Kocjan Plut,
 • Marjana Lujić – predstavnica tehnično-administrativnih delavcev

Predstavniki staršev:

 • Kruno Bošnjak,
 • Gordana Mikunovič,
 • Roman Plut

Predstavniki ustanovitelja:

 • Anica Želježnjak,
 • Stanislav Žlak,
 • Boštjan Majerle – namestnik predsednika/ce

Člani sveta so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Mandat članov sveta šole je pričel 6. marca 2017, končal pa se bo marca 2021.


Poslovnik sveta zavoda OŠ Mirana Jarca Črnomelj 

Dostopnost