Skoči na glavno vsebino

SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE MIRANA JARCA ČRNOMELJ

 MANDATNO OBDOBJE 2021 – 2025

PREDSTAVNIKI ZAPOSLENIH:

 • MIHAELA FILAK /predsednica/
 • KATJA KOCJAN PLUT /drugi mandat/
 • JOŽICA ŠTERBENC /drugi mandat/
 • NADA ZUPANIČ /drugi mandat/

PRREDSTAVNICA UPRAVNO-ADMINISTRATIVNIH IN TEHNIČNIH DELAVCEV ŠOLE:

 • BRIGITA JUREJEVČIČ

PREDSTAVNIKI STARŠEV:

 • KRUNOSLAV BOŠNJAK /drugi mandat/
 • JERNEJ KAVŠEK /namestnik predsednice/
 • MAJA SCHWEIGER

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA:

 • JELENA ŠIKONJA
 • BOŠTJAN MAJERLE /drugi mandat/
 • SONJA PAVŠE GRABRIJAN

Člani sveta so imenovani oz. izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oz. izvoljeni največ dvakrat zapored.

Mandat članov Sveta zavoda je pričel 8. marca 2021, končal pa se bo marca 2025.

 


Poslovnik sveta zavoda OŠ Mirana Jarca Črnomelj


 

 

SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE MIRANA JARCA ČRNOMELJ

 MANDATNO OBDOBJE 2021 – 2025

ZAPISNIKI


 

Dostopnost