Učbeniški sklad je ustanovljen, da učenkam in učencem osnovne šole zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. Skladno s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/2020) bodo vsi učenci dobili v uporabo učbenike, učenci prve triade pa tudi delovne zvezke in učbenike z elementi delovnega zvezka.

Komplet učbenikov, ki si ga učenec izposodi, mora ob koncu pouka vrniti nepoškodovan. V primeru poškodbe ali izgube učbenika mora učenec plačati odškodnino. Delovnih zvezkov in učbenikov z elementi delovnega zvezka (prva triada) učenci ne vračajo.

Na spletni strani šole objavljamo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in učbenikov z elementi delovnega zvezka za učence prvega, drugega in tretjega razreda v osnovni šoli ter učnega gradiva, ki ga zagotovijo starši učencev.

Seznam gradiva, ki ga zagotovijo starši, smo posredovali tudi v DZS Črnomelj, Trgovino darDOM, družbo Kopija – nova in trgovino Partner v Metliki.