Učbeniški sklad je ustanovljen, da učenkam in učencem osnovne šole zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. Skladno s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/2020) bodo vsi učenci dobili v uporabo učbenike, učenci prve triade pa tudi delovne zvezke in učbenike z elementi delovnega zvezka.

Komplet učbenikov, ki si ga učenec izposodi, mora ob koncu pouka vrniti nepoškodovan. V primeru poškodbe ali izgube učbenika mora učenec plačati odškodnino. Delovnih zvezkov in učbenikov z elementi delovnega zvezka (prva triada) učenci ne vračajo.

Na spletni strani šole objavljamo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in učbenikov z elementi delovnega zvezka za učence prvega, drugega in tretjega razreda v osnovni šoli ter učnega gradiva, ki ga zagotovijo starši učencev.

Seznam gradiva, ki ga zagotovijo starši, smo posredovali tudi v DZS Črnomelj, Trgovino darDOM, družbo Kopija – nova in Mladinsko knjigo v Novem mestu.

V preteklih letih smo vam posredovali tudi gradivo različnih ponudnikov delovnih zvezkov in potrebščin. Letos so se ti odločili, da ne bodo delili tiskanega gradiva, ampak so nam posredovali povezave do svoje spletne strani. Spodaj pripenjamo ponudbe, ki smo jih prejeli.