V oddelke podaljšanega bivanja je v šolskem letu 2021/2022 vključenih 114 učencev, ki so razdeljeni v 8 oddelkov, v katerih poučujejo naslednji strokovni delavci:

OPB 1

1. a; 5. c

Nina Mržljak, Plut Ana, Mravinc Alenka, Eva Starašinič, Vraničar Andreja

OPB 2

1. b; 5. a             

Nina Mržljak, Kocjan Plut Katja, Zupančič Lina, Pezdirc Barbara, Cvitkovič Nada, Katja Žagar

OPB 3

1. c; 5. b

Nina Mržljak, Jelenič Helena, Cvitkovič Nada, Schweiger Iva

OPB 4

2. a

Grudnik Darjan, Starašinič Eva, Skrbinšek Matejka, Cvitkovič Nada, Frankovič Mojca, Vraničar Andreja

OPB 5

2. b, 5. c

Gorše Darinka, Starašinič Boris, Damjana Rožman

OPB 6

3. a; 4. a

Frankovič Mojca, Urška Petric

OPB 7

3. b; 4. c

Skrbinšek Matejka, Starašinič Boris, Urška Petric

OPB 8

3. c; 4. ab

Vogrinec Martina, Schweiger Iva, Simčič Jerneja, Ana Hanzelj

Številčna razporeditev učencev po oddelkih podaljšanega bivanja glede na razred, ki ga v letošnjem šolskem letu obiskujejo:

 

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

SKUPAJ

OPB 1

10

 

 

 

4

14

OPB 2

9

 

 

 

4

13

OPB 3

10

 

 

 

2

12

OPB 4

 

15

 

 

 

15

OPB 5

 

13

 

 

2

15

OPB 6

 

 

9

5

 

14

OPB 7

 

 

7

8

 

15

OPB 8

 

 

10

6

 

16

SKUPAJ

29

28

26

19

12

114

 

Urnik podaljšanega bivanja

5. ura

Sprostitvena dejavnost – SD

(pogovor, priprava na usmerjene dejavnosti, neusmerjena igra v učilnici ali na prostem, obisk ID)

5.  11.55 ­– 12.45
6. ura Kosilo – KO 6.  12.45 – 13.35
7. ura

Samostojno učenje

SU

(pogovor o samostojnem delu, igrica za vsak dan, pisanje domačih nalog, dodatne naloge, ki izhajajo iz ciljev pouka)

7.  13.35 – 14.25
8. ura

Neusmerjen prosti čas  – NPČ

(igre po izbiri v učilnici, telovadnici ali na prostem, gibalno rajalne igre)

Združevanje

8.  14.25 – 15.15

 

9. ura

Usmerjen prosti čas – UPČ

(literarno-dramske dejavnosti, likovno-tehnične ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, pravljičarstvo, računalništvo, dnevi presenečenj, posebni dnevi v letu)

Združevanje

Dostopnost