Skoči na glavno vsebino

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, ki ga šola organizira po pouku in je namenjeno učencem od 1. do 5. razreda. Učenci se vanj vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola. Cilji podaljšanega bivanja se prepletajo in nadgrajujejo z vzgojno-izobraževalnimi cilji pouka.

Pouk v oddelku podaljšanega bivanja se prične vsak dan po končanem pouku, in sicer ob 11.50 in se zaključi ob 16.00. 6. in 7. šolsko uro so učenci v učilnicah, kjer delajo domače naloge in se učijo. Od 14.25 so učenci že združeni v telovadnici in na igrišču. Od 15.15 dalje so vsi učenci, zaradi manjšega števila učencev, združeni v en oddelek in skupaj preživljajo usmerjen prosti čas v učilnici.

Podaljšano bivanje na naši šoli vključuje naslednje vsebine, ki so skrbno načrtovane glede na želje, interese in potrebe učencev in njihovih staršev:

  • sprostitvene dejavnosti
  • prehrana
  • samostojno učenje
  • ustvarjalno preživljanje prostega časa

V oddelke podaljšanega bivanja je v šolskem letu 2023/2024 vključenih 119 učencev, ki so razdeljeni v 5 skupin, v katerih poučujejo naslednji strokovni delavci:

SKUPINE ODDELKI UČITELJ/I
1.         1. AC, 5. A      Nina Mržljak
2.         1. B, 2. C, 5. A  Marjeta Kobetič, Iva Schweiger, Agata Cindrič, Nina Tomažič
3.         2. AB        Simona Laknar Strahinić
4.         3. ABC    Silvija Špehar, Eva Starašinič, Simona Laknar Strahinić
5.         4. ABC , 5. ABC      Tihomir Fabina, Karmen Golobič, Marjeta Kobetič, Matejka Skrbinšek, Martina Vogrinec, Andreja Vraničar, Katja Žagar

Urnik podaljšanega bivanja

5. ura

 Sprostitvena dejavnost – SD

(pogovor, priprava na usmerjene dejavnosti, neusmerjena igra v učilnici ali na prostem, obisk ID)

5.  11.55 ­– 12.45
6. ura Kosilo – KO 6.  12.45 – 13.35
7. ura

Samostojno učenje

SU

(pogovor o samostojnem delu, igrica za vsak dan, pisanje domačih nalog, dodatne naloge, ki izhajajo iz ciljev pouka)

7.  13.35 – 14.25
8. ura

Neusmerjen prosti čas  – NPČ

(igre po izbiri v učilnici ali na prostem, gibalno rajalne igre)

Združevanje

8.  14.25 – 15.15
9. ura

Usmerjen prosti čas – UPČ

(literarno-dramske dejavnosti, likovno-tehnične ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, pravljičarstvo, računalništvo, dnevi presenečenj, posebni dnevi v letu)

Združevanje

9.  15.15 – 16.05

 

Dostopnost