Ravnatelj: BORIS MUŽAR

Pomočnica ravnatelja: BERNARDA STARAŠINIČ

Svetovalna delavka: TATJANA PAŠIČ

Specialna in rehabilitacijska pedagoginja: URŠKA ŽUNIČ

Računalnikarica: KARMEN GOLOBIČ

Knjižničarki: Damjana Rožman in Simona Grdešič

Računovodkinja: MAJA PLAVEC LEVAI

Knjigovodja: MARINKA ŽUNIČ

Tajnica: VLADKA SCHWEIGER

  • Profesorji oziroma učitelji razredniki
ODDELČNA SKUPNOST PRIIMEK IN IME UČITELJA/UČITELJICE
1. a

Alenka Mravinc

Tjaša Žunič

1. b

Marija Grahek

Nada Cvitkovič

1. c

Helena Jelenič

Mojca Stojanov

2. a Zlata Vranešič
2. b Katja Kocjan Plut
2. c Ana Plut
3. a Maja Nemanič
3. b Nevenka Jankovič
3. c Teja Svetelšek
4. a Jožica Šterbenc
4. b Martina Vogrinec
4. c Lina Zupančič
5. a Andreja Vraničar
5. b Barbara Pezdirc
5. c Katja Žagar
6. a Agata Cindrič
6. b Darjan Grudnik
6. c Mateja Žuželj
7. a Boris Starašinič
7. b Mihaela Filak
8. a Irma Oblak
8. b Eva Starašinič
9. a Nada Zupanič
9. b Palmira Šašek
OPB 1. ab, 5. ac Urška Petric
OPB 1. bc, 5. b Eva Starašinič, Lina Zupančič
OPB 2. ab Matejka Skrbinšek, Barbara Pezdirc
OPB 2. bc Darjan Grudnik, Tjaša Žunič, Ana Plut
OPB 3. abc Boris Starašinič, Mihaela Filak, Nada Cvitkovič
OPB 4. abc Martina Vogrinec, Barbara Pezdirc, Katja Žagar, Andreja Vraničar
UČITELJI, KI NISO RAZREDNIKI

Janez Pašič               Natalija Orlič     Jože Hudelja             Margareta Andrišević

Tanja Pavlakovič     Zdenka Vrtin      Romana Kočevar     Antonija Papež

Iva Schweiger

UČITELJICI, KI NA ŠOLI DOPOLNJUJETA DELOVNO OBVEZNOST
Judita Ilenič (GUM) Alexandra Kočevar (izbirni predmet nemščina)
SPREMLJEVALKA UČENCEV       Anamari Mavrin

 

  • Tehnični delavci

 

Hišnik Milan Butala
Kuharji Marko Matotek
Marija Cvitkovič
Brigita Jurejevčič
Martina Malnarič
Liljana Medle
Jožica Pečavar
Čistilke Silvana Vlahovič
Marjana Lujić
Ljubica Stevanović
Zvonka Jurejevčič
Majda Veselič
Dostopnost