Skoči na glavno vsebino

Evropa v šoli

Natečaj Evropa v šoli poteka že od leta 1953 pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske komisije in Evropskega parlamenta ter Evropske kulturne fundacije. Vsako leto v njem sodeluje okrog 500.000 mladih iz 34 evropskih držav.

V Sloveniji smo natečaj prvič razpisali v šolskem letu 2000/2001. Namenjen je mladim, učencem osnovnih in srednjih šol. Predstavlja obliko vključevanja evropske dimenzije v šolsko polje. Na zanimiv in starostni stopnji učenk in učencev primeren način skuša širiti evropsko zavest. Preko literarnega, likovnega, fotografskega, video in povezovalnega ustvarjanja mladi spoznavajo kulturne, socialne, jezikovne in druge razsežnosti ter možnosti sodelovanja v Evropi in v svetu.

Vzpodbuja k razmišljanju o evropskih temah, o vprašanjih, ki so skupna nam vsem, ki živimo v Evropi. Ponuja možnosti za formalno in neformalno medkulturno vzgojo in izobraževanje, razumevanje drugačnosti, strpnosti do drugače mislečih ter solidarnosti med vsemi ljudmi, narodi, rasnimi in verskimi skupinami. Predstavlja obliko spoznavanja človekovih pravic in je del izobraževanja za demokracijo. Prispeva k uveljavljanju socializacijskih ciljev osnovne in srednje šole. Spodbuja pridobivanje znanj in sposobnosti za aktivno državljanstvo ter prispeva k uveljavljanju sodelovalne kulture, razvoju sposobnosti učencev za odločanje in sprejemanje odgovornosti.

Organiziran je od šolske, regionalne do državne ravni. Na šolski ravni sodelujejo mentorji in učitelji različnih predmetov. Regionalni koordinatorji so organizacije Zveze prijateljev mladine ter Evropska hiša v Mariboru. Na državni ravni natečaj organizira 30 članski Nacionalni odbor.

Najboljši mladi ustvarjalci so na vsakoletni zaključni prireditvi 9.maja, na dan Evrope, med drugim nagrajeni tudi z enotedenskimi aktivnimi počitnicami v Sloveniji, srednješolci pa z udeležbo na mednarodnih taborih nagrajencev v drugih evropskih državah.

Dostopnost