Skoči na glavno vsebino

Za optimalno usmeritev si prizadevamo učencem in staršem posredovati čim več informacij o možnostih  vpisa, o poklicih, politiki zaposlovanja, štipendiranju in dijaških domovih.

Program poklicne orientacije v šolskem letu 2023/24 bo zajemal:

  • informiranje
  • organizacijo ogledov šol, podjetij, ustanov in udeležbo na delavnicah, ki jih organizirajo srednje šole
  • zbiranje podatkov o učencih za potrebe poklicnega svetovanja
  • izvedba predavanj za učence in starše
  • individualno svetovanje za učence in starše
  • pomoč pri izpolnjevanju prijavnic, preusmerjanju

Za 8. razrede:

Informiranje bo potekalo v obliki predstavitve poklicev in srednjih šol.

AKTIVNOST

TERMIN

Obisk predstavitev, delavnic, ki jih organizirajo SŠ, podjetja in druge ustanove

september-december

 

 

Za 9. razrede:

AKTIVNOST

TERMIN

OBLIKA/IZVAJALEC

Posredovanje osnovnih informacij na roditeljskem sestanku, učencem v okviru oddelčne skupnosti

september

roditeljski, OS/razredniki

Obveščanje preko šolske oglasne table

september-april

svetovalna služba

Predstavitev sistema šolanja v Sloveniji po oddelkih

oktober

svetovalna služba

Ugotavljanje poklicnih interesov s pomočjo programa Kam in kako po oddelkih

oktober/november

svetovalna služba

Individualni pogovori z učenci in starši, organizacija ogledov šol, podjetij, ustanov

oktober-marec

svetovalna služba/razredniki

Tržnica srednjih šol in predavanje za starše (vpis, štipendije, dijaški dom)

januar

svetovalna služba

Informacije o informativnih dnevih

januar

svetovalna služba

Pregled e-razpisa ter izpolnjevanje prijavnic

marec

svetovalna služba

Informiranje o omejitvi vpisa

maj

svetovalna služba

Individualno svetovanje ob morebitnem prenosu prijave

april

svetovalna služba

Pregled srednješolskih programov in omejitev vpisa v preteklih letih:

Dostopnost