Skoči na glavno vsebino

Rastem s knjigo

Rastem s knjigo je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, ki ga izvaja Javna agencija za knjigo RS (JAK) v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi in srednjimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter osnovnimi in srednjimi šolami v zamejstvu.

Cilji projekta so:   

  • spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja;
  • promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;
  • spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic;
  • motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

Na naši šoli so v projekt vključeni učenci 7. razreda. Ti v okviru projekta obiščejo Knjižnico Črnomelj. Knjižničarka učencem predstavi zgodovino knjižnične dejavnosti v Črnomlju, delo splošne knjižnice Črnomelj, vsebino projekta Rastem s knjigo, vsebino knjižnega darila in učencem razdeli pripravljeno zloženko o knjižnici. Povabi jih tudi k vpisu v knjižnico. Ob zaključku obiska učenci prejmejo knjižno darilo.

V tem letu bo to knjiga Miha Mazzinija Zvezde vabijo.

Koordinatorica projekta na šoli je Damjana Rožman, šolska knjižničarka.

 

Dostopnost