i

KOLEDAR TEKMOVANJ V ZNANJU za šolsko leto 2018/2019

 

Naziv tekmovanja ŠOLSKO PODROČNO DRŽAVNO
Angleška BZ EPI READING BADGE
Nemška BZ EPI LESEPREIS

Tekmovanje Kresnička

(1. – 7. r.)

6. 2. 2019

Tekmovanje iz znanja logike

(1. – 9. r.)

27. 9. 2018 20. 10. 2018

Rač. tekmovanje Bober

(2. – 9. r.)

12. – 16. 11. 2018 12. 1. 2019

Tekmovanje v razvedrilni matematiki

(1. – 9.r; državno od 6. – 9.r.)

3. 12. 2018 26. 1. 2019
Tekmovanje v znanju angleščine – 8. r . 15. 10.2018 19. 11. 2018
Tekmovanje v znanju angleščine – 9. r. 14. 11. 2018 17. 1. 2019 20. 3. 2019
Tekmovanje v znanju nemščine –  9. r. 22. 11. 2018 12. 3. 2019
Tekmovanje v znanju zgodovine (8. – 9. r.) 4. 12. 2018 5. 2. 2019 16. 3. 2019
Tekmovanje v znanju geografije (6. – 9. r.) 15. 1. 2019 6. 3. 2019 12. 4. 2019
Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje (4. –  9. r.) 11. 12. 2018 23. 1. 2019 9. 3. 2019

Tekm. iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki

(1. –  3. r.)

5. 4. 2019

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja

(8. –  9. r.)

21. 1. 2019 30. 3. 2019
Tekmovanje iz znanja biologije  za Proteusovo priznanje (8. –  9. r.) 17. 10. 2019 30. 11. 2019
Tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja (8. – 9. r.) 6. 2. 2019 15. 3. 2019 6. 4. 2019
Tekmovanje iz znanja matematike za Vegova priznanja (5. – 9. r.) 21. 3. 2019 13. 4. 2019
Vesela šola (4. – 9. r.) 13. 3. 2019 10. 4. 2019
Mednarodni matematični Kenguru(1. – 4. r.) 21. 3. 2019
Male sive celice (7. – 9. r.)  13. 9. 2018