i

KOLEDAR TEKMOVANJ V ZNANJU za šolsko leto 2019/2020

Naziv tekmovanja ŠOLSKO PODROČNO DRŽAVNO
Angleška BZ EPI READING BADGE
Nemška BZ EPI LESEPREIS

Tekmovanje iz znanja logike

(1. – 9. r.)

26. 9. 2019 19. 10. 2020

Rač. tekmovanje Bober

(2. – 9. r.)

11. – 15. 11. 2019 18. 1. 2020

Tekmovanje v razvedrilni matematiki

(1. – 9.r; državno od 6. – 9.r.)

4. 12. 2019 1. 2. 2020
Tekmovanje v znanju angleščine – 8. r . 21. 10.2019 25. 11. 2019
Tekmovanje v znanju angleščine – 9. r. 14. 11. 2019 15. 1. 2020 17. 3. 2020
Tekmovanje v znanju nemščine –  9. r. 21. 11. 2019 12. 3. 2020
Tekmovanje v znanju zgodovine (8. – 9. r.) 3. 12. 2019 4. 2. 2020 14. 3. 2020
Tekmovanje v znanju geografije (6. – 9. r.) 11. 12. 2019 13. 2. 2020 17. 4. 2020
Tekmovanje iz znanja slovenščine za Cankarjevo priznanje (4. –  9. r.) 12. 11. 2019 09. 1. 2020 7. 3. 2020

Tekm. iz slovenščine za Cankarjevo priznanje Mehurčki

(1. –  3. r.)

2. 4. 2020

Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja

(8. –  9. r.)

20. 1. 2020 4. 4. 2020
Tekmovanje iz znanja biologije  za Proteusovo priznanje (8. –  9. r.) 16. 10. 2019 29. 11. 2020
Tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja (8. – 9. r.) 5. 2. 2020 27. 3. 2020 9. 5. 2020
Tekmovanje iz znanja matematike za Vegova priznanja (5. – 9. r.) 19. 3. 2020 18. 4. 2020
Vesela šola (4. – 9. r.) 11. 3. 2020 8. 4. 2020
Mednarodni matematični Kenguru(1. – 4. r.) 19. 3. 2020  18.4.2020
Male sive celice (7. – 9. r.)  12. 9. 2019  7.11.2019
Dostopnost