Skoči na glavno vsebino

ZDRAVA ŠOLA

OŠ Mirana Jarca Črnomelj v »Slovenski mreži zdravih šol«

Osnovna šola Mirana Jarca je s šolskim letom 2016/17 prvič vključena v projekt »Slovenska mreža zdravih šol«.

Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše. Mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo. Za nacionalno usklajevanje je pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), regijsko pa mreže koordinirajo območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Upravičenost do naziva »Zdrava šola« se vsako leto na novo preverja, šola mora izpolniti določene kriterije.

Rdeča nit v šolskem letu 2016-2017 je DUŠEVNO ZDRAVJE ter PREHRANA IN GIBANJE. Vsebine s tega področja bomo po svojih močeh integrirali v vsakdanjo šolsko prakso v okviru pouka, razrednikovih ur in delavnic, kar bo dobro izhodišče, da bomo s povezovanjem vseh udeležencev v vzgojno izobraževalnem procesu izvajali naloge, s katerimi bomo uresničevali cilje »Zdrave šole«. V ta namen bomo izvedli tudi naravoslovni dan.

Z vključitvijo v projekt smo se tudi zavezali, da  bomo upoštevali 12 kriterijev, ki so bili oblikovani v Evropski mreži zdravih šol:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medosebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt.

Alenka Mravinc 
Matejka Skrbinšek
Margareta Andrišević
Maja Nemanič

 

Dostopnost