Skoči na glavno vsebino

Knjižnični red

Knjižnica je za izposojo odprta vsak dan od 7.00 do 15.00. V njej vas pričakuje knjižničarka Damjana Rožman.

V šolski knjižnici je na razpolago veliko knjižničnega gradiva. Člani šolske knjižnice so učenci in zaposleni. Storitve v njej so brezplačne, vendar naj bi bralci prebrano gradivo čim prej vrnili, saj nanj čakajo tudi drugi uporabniki. Knjižno gradivo si lahko učenci izposodijo domov, priročnike, leksikone, enciklopedije in slovarje pa lahko uporabljajo le v knjižnici. Poškodovano ali izgubljeno gradivo mora učenec nadomestiti z novim enakim ali podobnim gradivom (po dogovoru s knjižničarko).

Vstop v knjižnico je dovoljen le v šolskih copatih. Vnos hrane in pijače ni dovoljen. Ker je knjižnica multimedijski prostor za pridobivanje različnih informacij, se v knjižnici ni dovoljeno loviti, kričati in s tem motiti obiskovalcev.

 

Dostopnost