PROGRAM DELA SUŠ IN ŠP V ŠOL. LETU 2021/22

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:

 1. Zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, z dnevi dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti,  prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola,
 2. spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter opozarja ravnatelja in svet šole na morebitne kršitve pravic učencev,
 3. razpravlja o aktualni temi OP, izbrani na NOP,
 4. načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije …),
 5. predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši videz, čistejše okolje) in sodeluje pri uresničitvi idej,
 6. oblikuje predloge za pohvale, nagrade in priznanja učencem,
 7. opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

IZHODIŠČA DELA  SUŠ IN ŠP:

 • predlogi učencev – smernice, ki so jih predlagali na koncu prejšnjega šolskega leta
 • tema otroškega parlamenta – MOJA POKLICNA PRIHODNOST
 • aktualni dogodki
MESEC DEJAVNOST IZVAJALEC OPOMBE
september
 • Izvedba sestanka odbora SUŠ,
 • potrditev programa SUŠ in ŠP,
 • volitve učencev v ŠP,
 • izvolitev predsednika, namestnika in tajnika ŠP.
učenci, mentor SUŠ in ŠP  
oktober

 Teden otroka:  Naše pravice

 • zdrava prehrana (pomen gibanja in prehranjevanja ob svetovnem dnevu prehrane),
 • varčevanje in požarna varnost.

 

učenci,

razredniki,

ekokoordinatorici, starši

 
november

 

 • Seznanitev s pravilnikom o načinu izvrševanja pravic in dolžnosti učencev ter o pohvalah, nagradah in drugih vzgojnih ukrepih (ob mednarodnem dnevu otrokovih pravic – 20. 11.),
 • razgovor o različnih vrstah zasvojenosti mladih,
 • medsebojni odnosi (ob dnevu strpnosti).

razredniki,

učenci,

koordinatorici Zdrave šole

 
december

 

 • Obravnava teme otroškega parlamenta:  »MOJA POKLICNA PRIHODNOST«,
 • seznanitev učencev z njihovimi pravicami in o pravicah drugih (ob dnevu človekovih pravic – 10. 12.),
 • aktivnosti ob Mednarodnem dnevu prostovoljstva.

 

učenci,

razredniki,

mentor SUŠ in ŠP,

pedagoginja

knjižničarka

 
januar

 

 • Obravnava učno-vzgojne problematike na šoli,
 • pogovor o nasilju in vandalizmu.

učenci,

razredniki

 
februar

 

 • Analiza dela v 1. ocenjevalnem obdobju,
 • ocenitev medsebojnih odnosov na šoli,
 • priprava na občinski otroški parlament.

učenci,

starši,

razredniki,

knjižničarka

mentor SUŠ in ŠP

 
marec

 

 • Občinsko srečanje otroškega parlamenta,
 • priprava na regijsko srečanje otroškega parlamenta,
 • regijsko srečanje otroškega parlamenta.

učenci,

mentor SUŠ in ŠP, razredniki, učitelji

 
april

 

 • Aktivnosti ob Svetovnem dnevu prostovoljstva,
 • Ekodan,
 • priprava na nacionalni otroški parlament,
 • Nacionalni otroški parlament.

 

učenci,

učitelji,

ekokoordinatorici,

knjižničarka

 
maj

 

 • Analiza dela SUŠ in ŠP, predlogi za delo v naprej.

 

učenci,

mentor SUŠ in ŠP,

knjižničarka

učitelji

 

 

 

Dostopnost