Dolgoročni cilj je vplivati na izboljšanje odnosa:

  • do hrane
  • do pridelave hrane
  • do varovanja okolja
  • do varovanja zdravja populacije

Projektu na ta dan posvetimo eno šolsko uro.

Teme razgovora:

  • ALI BI IMELI HRANO, ČE NE BI BILO KMETIJSTVA, HRANA NE ZRASTE NA TRGOVSKIH POLICAH  (1. triada)
  • POMEN ČEBEL ZA KMETIJSTVO, ZAKAJ JE MED PRIMERNEJŠI ZA UPORABO KOT SLADKOR (2. triada)
  • UŽIVAJMO LOKALNO PRIDELANO HRANO, KAKO NASTANEJO ŽIVILA ZA ZAJTRK (3. triada)

K sodelovanju povabimo čebelarske svetovalce.