Skoči na glavno vsebino

Šolski prevozi

Prevoze učencev bo opravljalo podjetje MPOV Vinica, samo iz smeri Gradca in Vranovič pa podjetje INTEGRAL VOZNIK iz Novega mesta.
Z voznimi redi avtobusov bodo učenci seznanjeni prvi šolski dan.
Za učence vozače bo po končanem pouku do odhoda avtobusov organizirano varstvo. Učenci naj odhajajo na avtobuse takoj po končanem pouku.
Če otroka pripeljete v šolo s svojim vozilom, ustavite tako, da bo otrok izstopil na pločnik in mu do vhoda v šolo ne bo potrebno prečkati ceste. Če otroka pospremite v šolo, svoje vozilo parkirajte na označenih parkirnih mestih, da ne ovirate prometa in prihoda drugih učencev, zaposlenih in obiskovalcev šole. Parkiranje pred vhodnimi vrati ni dovoljeno.

Varnejša pot v šolo:
Otrok naj gre v šolo pravočasno. Hodi naj po pločniku. Tam, kjer ni pločnika, naj hodi po levi strani ceste. Prvošolčka pospremite do šole, se z njim pogovorite o nevarnostih na cesti in mu pokažite kje in kako naj prečka cesto. Učenci prvega razreda naj nosijo rumeno rutico.
Starši ste odgovorni za varno pot vašega otroka od doma do šole, zato tudi vi poskrbite, da bo primerno poučen o varnosti v prometu. Posebno skrb namenite zlasti prvošolcem. Pospremite prvošolca do šole ali mu zagotovite varno spremstvo.

7
ORGANIZACIJA PREVOZOV S ŠOLSKIM KOMBIIJEM

 

DOVOZI

ODHOD KOMBIJA IZPRED ŠOLE SMER
7:00 DOLENJA VAS, VRANOVIČI
7:30 VRANOVIČI
7:45 POSTAJA
7:50 DOLENJA VAS

 

RAZVOZI
URA SMER
13:00 DOLENJA VAS – 1. VOŽNJA
13:00 DOLENJA VAS – REZERVNA VOŽNJA po potrebi
13:45 DOLENJA VAS – 2. VOŽNJA
13:50 VRANOVIČI
Dostopnost