V letošnjem šolskem letu je naša šola vključujena v projekt Šolska shema.

To je projekt evropske unije, ki z danimi sredstvi omogoča možnost uživanja svežega sadja in zelenjave vsem učencem.
Šola se hkrati obveže, da učence vzgaja v duhu sprejemanja tovrstnih živil, da ozavestijo pomen uživanja sadja in zelenjave.

Namen ukrepa:

  • ustaviti trend zmanjševanja porabe sadja in zelenjave
  • omejiti naraščanje pojava prekomerne teže in debelosti pri učencih

S pomočjo, ki je bila namenjena našim učencem, bomo sadje in želeno zelenjavo delili 20 X v letu in sicer ob različnih dnevih (0 – 3 X na mesec), med šolsko malico.

Vzgojnoizobraževalne vsebine:

  • ogled kmetije z bio ali integrirano pridelavo sadja in zelenjave
  • priprava svežega soka in sadnih solat v okviru dni dejavnosti

Ker prekomerna teža povečuje tveganje za nastanek  številnih bolezni sodobnega časa ( sladkorna bolezen tipa 2, srčno – žilne bolezni, rak, osteoporoza, …) je evropska komisija  ugotovila, da je SŠS eden od ukrepov, ki bi lahko dolgoročno pripomogel k izboljšanju trenutnega stanja.


Prehrana, bogata s sadjem in zelenjavo je pomembna za zdravje, saj vsebuje številne, za normalno rast in razvoj nujno potrebne snovi, predvsem vitamine in minerale, nekateri izmed njih so tudi esencialni tj. nenadomestljivi in jih v telo lahko dobimo samo s hrano.

V zahodnem svetu je zaznan problem pomanjkanja snovi,  kot so kalcij, železo, cink in vitamini – D, B12, B2 IN B6).

V PREHRANSKEM SMISLU SO ŽIVILA IZ SKUPINE SADJA IN ZELENJAVE POMEMBNA ZARADI VSEBNOSTI HRANILNIH SNOVI, DIETNIH VLAKNIN IN ZARADI UČINKOVITEGA REDČENJA ENERGIJSKE GOSTOTE SESTAVLJENIH OBROKOV.

Zdrave prehranjevalne navade so pomembne, ker omogočajo:

  • optimalno zdravje
  • rast
  • intelektualni razvoj