Skoči na glavno vsebino

AKTIVNOSTI IN UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV

Za varnost na šoli so odgovorni delavci šole, po svojih močeh pa tudi učenke in učenci. Posredno so v šolsko delo vpete tudi druge inštitucije: policija, zdravstveni dom, podjetje za varovanje, avtobusni prevozniki.

Najpomembnejšo vlogo pri razvoju otroka imate starši.

 

 

Vodstvo šole je skupaj z ustanoviteljem dolžno zagotoviti ustrezne pogoje za pedagoško delo.

Učitelji bodo med odmori, prostimi urami ter pred odhodi avtobusov izvajali varstvo.

Na ekskurzijah, naravoslovnih, kulturnih, športnih in tehniških dnevih, v šoli v naravi in na plavalnem tečaju bodo učence spremljali učitelji v skladu z normativi in standardi.

Strojna oprema mora imeti certifikat o ustreznosti za delo v šoli. Uporaba je dovoljena ob prisotnosti učitelja.

Skladno z veljavno zakonodajo delavci šole opravljajo zdravniške preglede in opravijo izpit iz varstva pri delu. Učenci so dolžni dosledno upoštevati navodila delavcev šole.

Okolica šole in obe garderobi so pod video nadzorom.

Dostopnost