AKTIVNOSTI IN UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI UČENCEV

Za varnost na šoli so odgovorni delavci šole, po svojih močeh pa tudi učenke in učenci. Posredno so v šolsko delo vpete tudi druge inštitucije: policija, zdravstveni dom, podjetje za varovanje, avtobusni prevozniki.

Najpomembnejšo vlogo pri razvoju otroka imate starši.

Vodstvo šole je skupaj z ustanoviteljem dolžno zagotoviti ustrezne pogoje za pedagoško delo.

Učitelji bodo med odmori, prostimi urami ter pred odhodi avtobusov izvajali varstvo.

Na ekskurzijah, naravoslovnih, kulturnih, športnih in tehniških dnevih, v šoli v naravi in na plavalnem tečaju bodo učence spremljali učitelji v skladu z normativi in standardi.

Strojna oprema mora imeti certifikat o ustreznosti za delo v šoli. Uporaba je dovoljena ob prisotnosti učitelja.

Skladno z veljavno zakonodajo delavci šole opravljajo zdravniške preglede in opravijo izpit iz varstva pri delu. Učenci so dolžni dosledno upoštevati navodila delavcev šole.

Okolica šole in obe garderobi so pod video nadzorom.

NAVODILA za prejemanje E-računa po e-pošti:

Izpolnite izjavo za prejemanje e-računov po e-pošti in nam jo dostavite v računovodstvo.

Prijavo opravi šola.

NAVODILA za prejemanje E-računa v spletno banko:

Na prejemanje e-računov se prijavite neposredno v vaši spletni banki, kjer imate odprt osebni račun in urejeno elektronsko poslovanje.

Med izdajatelji e-računov poiščite OŠ Mirana Jarca Črnomelj (DŠ SI38693313).

V polje referenčna oznaka pa prepišite sklicno številko z zadnjega UPN obrazca (referenca prejemnika), ki ste ga skupaj z računom prejeli od nas.

Po vaši uspešni prijavi bodo izdani e-računi dostavljeni v vašo spletno banko, kjer ga boste tudi plačali.

Računa v papirni obliki od takrat naprej ne boste več prejemali. Natisnete ga lahko sami iz spletne banke.

Izpolnite izjavo za prejemanje e-računa v spletno banko in nam jo dostavite v računovodstvo.

NAVODILA za plačevanje preko SEPA direktne obremenitve (trajnik):

SEPA direktne obremenitve (SDD) izvajamo na 18.dan v mesecu. V primeru, da se odločite za direktno obremenitev (trajnik), morate izpolniti obrazec Soglasje za SEPA direktno obremenitev.

Vse morebitne spremembe oziroma ukinitve vašega soglasja urejate v računovodstvu šole in ne na vaši banki, kjer imate odprt račun.

NAVODILA za prejemanje zbirne položnice:

Če imate v šoli dva ali več otrok, si lahko uredite prejemanje zbirne položnice, vendar samo v primeru,  če boste račun prejemali v papirni obliki ali kot e-račun po elektronski pošti preko UJP.

Izpolnite izjavo za prejemanje zbirnih položnic.

Dostopnost