Skoči na glavno vsebino

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti

Šola v naravi in bivanje učencev v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti je šola življenja, kjer se poleg učenja krepijo tudi medsebojni odnosi, učenci se učijo sobivanja v skupini. Pridobijo si izkušnje, ki jim v življenju veliko pomenijo. Starši, omogočite jim to.

Za učence, ki se teh dejavnosti ne udeležijo, so organizirane OBVEZNE dejavnosti v šoli.

Starši, ki menijo, da bodo težko plačali bivanje otroka v šoli v naravi, morajo pri šolski svetovalni delavki vložiti pisno vlogo, na osnovi katere bodo odločali o upravičenosti do regresa.

Subvencionira se samo šola v naravi v 5. razredu. Vloge morajo starši vložiti do roka, ki bo objavljen na roditeljskem sestanku za šolo v naravi. Obravnavane bodo le pravočasno prispele vloge.

Med dejavnosti,

ki jih bo med letom izvajala šola, sodijo tudi:

  • naravoslovni,
  • kulturni,
  • športni in
  • tehniški dnevi,

ki so sestavni del predmetnika in so za učence OBVEZNI.

Šola v naravi

Kulturni dnevi

7
Šola v naravi in CŠOD

DEJAVNOST

RAZRED

ČAS IZVEDBE

KRAJ

Plavalno opismenjevanje

1.

junij 2023

Dolenjske Toplice

Plavalni tečaj

3.

   14. 9. 2022

Dolenjske Toplice

Šola v naravi

5.

   junij 2023

Nerezine

CŠOD

2.

21. – 23. 12. 2022

Dom Lipa

CŠOD

4.

  3. – 7. 10. 2022

Dom Fara

CŠOD

7.

17. – 21. 4. 2023

Kranjska Gora

Naravoslovni dnevi

*Učenci 2. in 4. razreda bodo vsebino enega, učenci 5. in 7. razreda pa vsebino dveh naravoslovnih dni realizirali v letni šoli v naravi oziroma v CŠOD.

RAZRED

VSEBINA

ČAS

 1.

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

 

Zdrava šola

november

 

V živalskem vrtu

maj

*2.

Zdrava šola

november

 

Krajinski park Lahinja

marec

 3.

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

 

Zdrava šola

november

 

Kostanjeviška jama

junij

*4.

Zdrava šola

november

 

Eko dan

april

*5.

Zdrava šola

marec

 6.  

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

 

Ogled eko kmetije in Topliško jabolko

oktober

 

Zdrava šola

november

*7.

Zdrava šola

november

 8.

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

 

Arboretum Volčji Potok

29. 9. 2022

 

Zdrava šola

november

 9.

Močeril, merjenja

september

 

Zdrava šola

november

 

Biotehnologija in genetika

februar

 

* Učenci 2. in 4. razreda bodo vsebino enega, učenci 5. in 7. razreda pa vsebino dveh naravoslovnih dni realizirali v letni šoli v naravi oziroma v CŠOD.

 

Kulturni dnevi

RAZRED

VSEBINA

ČAS

1.

Sprejem šolskih novincev

1. september

 

Dnevi evropske kulturne dediščine

september

 

Ogled gledališke predstave in obisk Dolenjskega muzeja

glede na ponudbo gledališča

 

Knjiga, moja prijateljica

7. februar

2.

Dnevi evropske kulturne dediščine

september

 

Abecedna hiša

november

 

S knjigo v svet

maj

 

Ogled gledališke predstave in obisk kulturne ustanove

junij

3.

Dnevi evropske kulturne dediščine

september

 

Igrajmo se gledališče

januar

 

Pesniške igrarije

februar

 

Ogled predstave in obisk Dolenjskega muzeja

glede na ponudbo gledališča

4.

Pikin festival

13. september

 

Dnevi evropske kulturne dediščine

september

 

Ogled predstave ter obisk Jakčevega doma

glede na ponudbo gledališča

5.

Dnevi evropske kulturne dediščine

september

 

Ogled predstave ter starega mestnega jedra v Novem mestu

glede na ponudbo gledališča

 

Obisk Belokranjskega muzeja in Vinske kleti v Metliki

april

6.

Dnevi evropske kulturne dediščine

september

 

Krajinski park Lahinja in Kolpa

april

 

Ogled predstave in obisk Hudičevega turna ter Muzeja starih avtomobilov

glede na ponudbo gledališča

*7.

Dnevi evropske kulturne dediščine

september

 

Ogled predstave in voden ogled Novega mesta

glede na ponudbo gledališča

8.

Dnevi evropske kulturne dediščine

september

 

Obisk šole na Radovici in Hiše dobrot Bele krajine

februar

 

Ogled predstave in obisk kulturne ustanove

glede na ponudbo gledališča

9.

Dnevi evropske kulturne dediščine       

september

 

Trubarjeva domačija in grad Turjak

oktober

 

Valeta

junij

* Učenci 7. razreda bodo vsebino enega kulturnega dne realizirali v CŠOD.

Tehniški dnevi
RAZRED

VSEBINA

ČAS

  1.

Igrajmo se z miško /računalniški program/

26. oktober 2022

 

Eko dan

20. april 2023

 

Stare otroške igre

16. maj 2023

*2.

Praznični čas

9. december 2022

 

Čebelica leti z neba

17. maj 2023

 3.

Novoletne ustvarjalne delavnice

6. december 2022

 

Ura in merjenje časa

5. januar 2023

 

Eko dan

21. april 2023

*4.

Elektrika – električni krog

15. februar 2023

 

Ponovno uporabljena odpadna embalaža

14. marec 2023

5.

Jumicar

5. oktober 2022

 

Kolo in poligon

12. oktober 2022

 

Eko dan

17. marec 2023

 

Pastirske igre

5. april 2023

 6.

Igriva arhitektura

20. december 2022

 

Internetna varnost

15. marec 2023

 

Eko dan

21. februar 2023

 

Industrijska proizvodnja

19. maj 2023

*7.

Življenje v srednjem veku

7. marec 2023

 

Eko dan

9. maj 2023

 

Pisna predstavitev informacije in računalniške prosojnice

13. februar 2023

8.

Internetna varnost

17. oktober 2022

 

Ustvarjamo

14. december 2022

 

Robotika in računalniško opismenjevanje

24. marec 2023

 

Eko dan – Nuklearka Krško

12. april 2023

 9.

Bistra-tehniški muzej

18. november 2022

 

Eko dan – Gen-i obisk v Krškem

12. april 2023

 

Od ideje do izdelka – valeta

5. junij 2023

 

Scenska predstavitev – valeta

13. junij 2023

* Učenci 4. razreda bodo vsebino dveh, učenci 2. in 7. razreda pa vsebino enega tehniškega dneva realizirali v CŠOD.

Športni dnevi prva in druga triada
RAZRED

VSEBINA

ČAS

1.

Pohod in orientacija

23. 9. 2022

 

Sankanje in igre na snegu

6. 1. 2023

 

Športne igre, atletika

6. 4. 2023

 

Pohod

10. 5. 2023

 

Plavanje in tečaj plavanja

6. 6. 2023

*2.

Pohod

23. 9. 2022

 

Sankanje in igre na snegu

14. 2. 2023

 

Atletika

18. 4. 2023

 

Plavanje

14. 6. 2023

3.

Plavanje

14. 9. 2022

 

Pohod

23. 9. 2022

 

Sankanje in igre na snegu

19. 1. 2023

 

Atletika in športne igre

11. 4. 2023

 

Pohod  in športne igre

21. 6. 2023

*4.

Pohod

23. 9. 2022

 

Smučanje – Šolar na smuči

januar 2023

 

Plavanje

20. 6. 2023

*5.

Pohod

23. 9. 2022

 

Sankanje in smučanje

17. 1. 2023

 

Atletika

6. 4. 2023

6.

Plavanje v Dolenjskih Toplicah (preverjanje)

6. 9. 2022

 

Raft, aerobika, fitnes, adrenalinski park v Podzemlju

23. 9. 2022

 

Pohod

18. 10. 2022

 

Smučanje, sankanje, pohod

19. 1. 2023

 

Atletika (preverjanje za ŠVK), športne igre

14. 4. 2023

* Učenci 2. razreda bodo vsebino enega, učenci 4. in 5. razreda pa vsebino dveh športnih dni realizirali v letni šoli v naravi oziroma v CŠOD.

Športni dnevi tretja triada

RAZRED

VSEBINA

ČAS

*7.

Raft, aerobika, fitnes, adrenalinski park v Podzemlju

23. 9. 2022

 

Pohod

26. 10. 2022

 

Smučanje, sankanje

19. 1. 2023

 

Plavanje v Dolenjskih Toplicah

15. 6. 2023

 8.

Raft, aerobika, fitnes, adrenalinski park v Podzemlju

23. 9. 2022

 

Pohod  

26. 10. 2022

 

Smučanje, sankanje

19. 1. 2023

 

Atletika (preverjanje za ŠVK), športne igre

14. 4. 2023

 

Plavanje v Dolenjskih Toplicah

15. 6. 2023

9.

Raft, aerobika, fitnes, adrenalinski park v Podzemlju

23. 9. 2022

 

Pohod  

26. 10. 2022

 

Ogled športne prireditve – Planica

30. 3. 2023

 

Smučanje, sankanje, pohod, drsanje

19. 1. 2023

 

Plavanje v Dolenjskih Toplicah

6. 6. 2023

* Učenci 7. razreda bodo vsebino enega športnega dne realizirali v CŠOD.

Dostopnost