Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti

Šola v naravi in bivanje učencev v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti je šola življenja, kjer se poleg učenja krepijo tudi medsebojni odnosi, učenci se učijo sobivanja v skupini. Pridobijo si izkušnje, ki jim v življenju veliko pomenijo. Starši, omogočite jim to.

Za učence, ki se teh dejavnosti ne udeležijo, so organizirane OBVEZNE dejavnosti v šoli.

Starši, ki menijo, da bodo težko plačali bivanje otroka v šoli v naravi, morajo pri šolski svetovalni delavki vložiti pisno vlogo, na osnovi katere bodo odločali o upravičenosti do regresa.

Subvencionira se samo šola v naravi v 5. razredu. Vloge morajo starši vložiti do roka, ki bo objavljen na roditeljskem sestanku za šolo v naravi. Obravnavane bodo le pravočasno prispele vloge.

Med dejavnosti,

ki jih bo med letom izvajala šola, sodijo tudi:

  • naravoslovni,
  • kulturni,
  • športni in
  • tehniški dnevi,

ki so sestavni del predmetnika in so za učence OBVEZNI.

Šola v naravi

Kulturni dnevi

7
Šola v naravi in CŠOD
DEJAVNOST RAZRED ČAS IZVEDBE KRAJ
Plavalni tečaj 3.    9. – 13.  9.  2019 Dolenjske Toplice
Šola v naravi 5.    junij 2020 Nerezine
CŠOD 2. 14. – 16. 10. 2019 Dom Lipa
CŠOD 4.   2. –   6. 12. 2019 Dom Fara
CŠOD 7. 25. –  29.  5. 2020 Murska Sobota
Naravoslovni dnevi
RAZRED VSEBINA ČAS
 1. Skrb za zdravje po dogovoru z ZD
Zdrava šola november
Živalski vrt maj ali junij
*2. Zdrava šola november
Vrtnarija marec
 3. Skrb za zdravje po dogovoru z ZD
Zdrava šola november
Kostanjeviška jama junij
*4. Zdrava šola november
Eko dan april
*5. Eko dan april
 6. Skrb za zdravje po dogovoru z ZD
Topliško jabolko in obisk eko kmetije oktober
Zdrava šola november
*7. Zdrava šola november
 8. Skrb za zdravje po dogovoru z ZD
Arboretum Volčji Potok 22. 11. 2019
Zdrava šola november
 9. Močeril, merjenja september
Zdrava šola november
Biotehnologija in genetika februar

* Učenci 2. in 4. razreda bodo vsebino enega, učenci 5. in 7. razreda pa vsebino dveh naravoslovnih dni realizirali v letni šoli v naravi oziroma v CŠOD.

Kulturni dnevi
RAZRED
VSEBINA
ČAS
1. Sprejem šolskih novincev september
Ogled gledališke predstave Kdo je napravil Vidku srajčico in obisk kulturne ustanove glede na ponudbo gledališča
Knjiga moja prijateljica januar
S kulturo na počitnice junij
2. Abecedna hiša december
Ogled glasbene ali gledališke predstave in obisk kulturne ustanove glede na ponudbo gledališča
S knjigo v svet maj
Kulturna dediščina Bele krajine junij
3. Igrajmo se gledališče februar
Ogled predstave Lepotica in zver ter obisk Dolenjskega muzeja glede na ponudbo gledališča
Muzej domače obrti in Župančičeva rojstna hiša maj
Jurjevanje junij
4. Pikin festival v Velenju 10. 9. 2019
Pravljica januar
Ogled predstave Lepotica in zver ter obisk Jakčevega doma glede na ponudbo gledališča
5. Ogled predstave Lepotica in zver ter starega mestnega jedra v Novem mestu glede na ponudbo gledališča
Belokranjska kulturna dediščina april
Obisk Belokranjskega muzeja in Vinske kleti v Metliki maj
6. Krajinski park Lahinja in Kolpa oktober
Ogled predstave Pesem o Odiseju in obisk Hudičevega turna, Muzeja starih avtomobilov in čokoladnice Berryshka glede na ponudbo gledališča
Ob kulturnem prazniku februar
*7. Ogled predstave Pesem o Odiseju in obisk Hudičevega turna, Muzeja starih avtomobilov in čokoladnice Berryshka glede na ponudbo gledališča
Ob kulturnem prazniku februar
8. Ogled predstave Pesem o Odiseju in obisk Hudičevega turna, Muzeja starih avtomobilov in čokoladnice Berryshka glede na ponudbo gledališča
Obisk šole na Radovici in delavnice v Belokranjskem muzeju. januar
Ob kulturnem prazniku februar
9. Trubarjeva domačija 7. oktober 2019
Ogled predstave Pesem o Odiseju in obisk Hudičevega turna, Muzeja starih avtomobilov in čokoladnice Berryshka glede na ponudbo gledališča
Valeta junij

* Učenci 7. razreda bodo vsebino enega kulturnega dne realizirali v CŠOD.

Tehniški dnevi
RAZRED
VSEBINA ČAS
  1. Igrajmo se z miško /računalniški program/ oktober
Peka kruha (Črešnjevec) marec
Eko dan april
*2. Eko dan december
  Čebelica leti z neba junij
 3. Novoletne ustvarjalne delavnice december
Ura in merjenje časa januar
Eko dan april
*4. Elektrika – električni krog februar
Ponovno uporabljena odpadna embalaža marec
 5. Kolo in poligon oktober
Izkoriščanje vetra januar
Toplota in shranjevanje marec
Raba preprostih naprav junij
 6. Internetna varnost 9. 10. 2019
Gradivo – les in ptt 6. 11. 2019
Eko dan 24. 4. 2020
Industrijska proizvodnja 12. 5. 2020
*7. Življenje v srednjem veku 12. 3. 2020
Eko dan 24. 4. 2020
Računalniška obdelava podatkov in geom. telesa 27. 5. 2020
8. Internetna varnost in ŠC Novo mesto s programi   9. 10. 2019
Merjenje ploščine 19. 12. 2019
Eksperimentiranja 23. 3. 2020
Eko dan – Nuklearka Krško 24. 4. 2020
 9. Srednja šola Črnomelj okt. ali nov.
Gen-i obisk v Krškem 24. 4. 2020
Od ideje do izdelka – valeta   6. 5. 2020
Scenska predstavitev – valeta 11. 6. 2020

 * Učenci 4. razreda bodo vsebino dveh, učenci 2. in 7. razreda pa vsebino enega tehniškega dneva realizirali v CŠOD.

Športni dnevi prva in druga triada
RAZRED
VSEBINA
ČAS
1. Pohod in orientacija september (ETM)
Sankanje in igre na snegu januar
Športne igre, atletika 16. april 2020
Pohod maj
Plavanje junij
*2. Sankanje in igre na snegu januar – februar
Atletika april
Pohod maj
Plavanje junij
3. Plavanje september
Pohod september (ETM)
Sankanje januar – februar
Atletika in športne igre 7. april 2020
Pohod maj
*4. Pohod september
Atletika april
Plavanje junij
*5. Pohod september (ETM)
Sankanje in smučanje januar
Atletika 9. april 2020
6. Raft, aerobika, fitnes, adrenalinski park v Podzemlju 19. september (ETM) 2019
Plavanje v Dolenjskih Toplicah (preverjanje) 6. september 2019
Smučanje, sankanje, pohod 14. januar 2020
Atletika (preverjanje za ŠVK), športne igre    9. april 2020
  Pohod 7. ali 22. 10. 2019

* Učenci 2. bodo vsebino enega, učenci 4. in 5. razreda pa vsebino dveh športnih dni realizirali v letni šoli v naravi oziroma v CŠOD.

Športni dnevi tretja triada

RAZRED

VSEBINA

ČAS

*7. Raft, aerobika, fitnes, adrenalinski park v Podzemlju 19. september (ETM) 2019
Smučanje, sankanje 14. januar 2020
Pohod 7. ali 22. 10. 2019
Plavanje v Dolenjskih Toplicah 9. junij 2020
 8. Raft, aerobika, fitnes, adrenalinski park v Podzemlju 19. september (ETM) 2019
Pohod 7. ali 22. 10. 2019
Smučanje, sankanje 15. januar   2020
Atletika (preverjanje za ŠVK), športne igre 10. april 2020
Plavanje v Dolenjskih Toplicah 9. junij 2020
9. Raft, aerobika, fitnes, adrenalinski park v Podzemlju 19. september (ETM) 2019
Plavanje v Dolenjskih Toplicah 6. september 2019
Pohod 22. oktober 2019
Ogled športne prireditve 20. marec 2020
Atletika (preverjanje za ŠVK), športne igre 10. april 2020

 

* Učenci 7. razreda bodo vsebino enega športnega dne realizirali v CŠOD.

Dostopnost