Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti

Šola v naravi in bivanje učencev v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti je šola življenja, kjer se poleg učenja krepijo tudi medsebojni odnosi, učenci se učijo sobivanja v skupini. Pridobijo si izkušnje, ki jim v življenju veliko pomenijo. Starši, omogočite jim to.

Za učence, ki se teh dejavnosti ne udeležijo, so organizirane OBVEZNE dejavnosti v šoli.

Starši, ki menijo, da bodo težko plačali bivanje otroka v šoli v naravi, morajo pri šolski svetovalni delavki vložiti pisno vlogo, na osnovi katere bodo odločali o upravičenosti do regresa.

Subvencionira se samo šola v naravi v 5. razredu. Vloge morajo starši vložiti do roka, ki bo objavljen na roditeljskem sestanku za šolo v naravi. Obravnavane bodo le pravočasno prispele vloge.

Med dejavnosti,

ki jih bo med letom izvajala šola, sodijo tudi:

  • naravoslovni,
  • kulturni,
  • športni in
  • tehniški dnevi,

ki so sestavni del predmetnika in so za učence OBVEZNI.

Šola v naravi

Kulturni dnevi

7
Šola v naravi in CŠOD

DEJAVNOST

RAZRED

ČAS IZVEDBE

KRAJ

Plavalni tečaj

3.

   11. – 17. 9. 2020

Dolenjske Toplice

Šola v naravi

5., 6.

   junij 2021

Nerezine

CŠOD

2.

16. – 18.  9. 2020

Dom Lipa

CŠOD

4.

28. 9. – 2. 10. 2020

Dom Fara

CŠOD

7.

14. – 18. 6. 2021

Murska Sobota

Naravoslovni dnevi

RAZRED

VSEBINA

ČAS

 1.

Skrb za zdravje

januar, po dogovoru z ZD

 

Zdrava šola

3. 11. 2021

 

V živalskem vrtu

27. 5. 2022

*2.

Zdrava šola

10. 11. 2021

 

Vrtnarija

marec 2022

 3.

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

 

Zdrava šola

23., 24. 11. 2021

 

Kostanjeviška jama

junij 2022

*4.

Zdrava šola

16., 17. 11. 2021

 

Eko dan

22. 4. 2022

*5.

Eko dan

22. 4. 2022

 6.  

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

 

Ogled eko kmetije in Topliško jabolko

 

 

Zdrava šola

25., 26. 11. 2021

*7.

Zdrava šola

9. in 10. 11. 2021

 8.

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

 

Arboretum Volčji Potok

18. 10. 2021

 

Zdrava šola

17. 11. 2021

 9.

Močeril, merjenja

september 2021

 

Zdrava šola

22. 11. 2021

 

Biotehnologija in genetika

februar 2022

* Učenci 2. in 4. razreda bodo vsebino enega, učenci 5., 6. in 7. razreda pa vsebino dveh naravoslovnih dni realizirali v letni šoli v naravi oziroma v CŠOD.

Kulturni dnevi

RAZRED

VSEBINA

ČAS

1.

Sprejem šolskih novincev

september 2021

 

Ogled gledališke predstave in obisk Dolenjskega muzeja

glede na ponudbo gledališča

 

Knjiga, moja prijateljica

februar 2022

 

S kulturo na počitnice

junij 2022

2.

Kulturna dediščina Bele krajine

oktober 2021

 

Abecedna hiša

november 2021

 

S knjigo v svet

 

maj 2022

 

Ogled gledališke predstave in obisk kulturne ustanove

junij 2022

3.

Kulturna dediščina

januar 2022

 

Pesniške igrarije

februar 2022

 

Ogled predstave in obisk Dolenjskega muzeja

glede na ponudbo gledališča

 

Muzej domače obrti in Spominska hiša Otona Župančičeva

maj 2022

4.

Filmska vzgoja

december 2021

 

Pravljica

januar 2022

 

Ogled predstave ter obisk Jakčevega doma

glede na ponudbo gledališča

5.

Ogled predstave ter starega mestnega jedra v Novem mestu

glede na ponudbo gledališča

 

Obisk Belokranjskega muzeja in Vinske kleti v Metliki

maj 2022

 

Zgodovina Črnomlja

junij 2022

6.

Ogled kulturne ustanove, voden ogled Ljubljane in Ljubljanskega gradu

september 2021

 

Ogled predstave in obisk Hudičevega turna ter Muzeja starih avtomobilov

glede na ponudbo gledališča

 

Krajinski park Lahinja

junij 2022

*7.

Ogled kulturne ustanove, voden ogled Ljubljane in Ljubljanskega gradu

september 2021

 

Delavnica animiranega filma

maj 2022

8.

Ogled predstave

glede na ponudbo gledališča

 

Ob kulturnem prazniku

februar 2022

 

Delavnica animiranega filma

maj 2022

9.

Trubarjeva domačija

november 2021

 

Ogled predstave

glede na ponudbo gledališča

 

Valeta

junij 2022

* Učenci 7. razreda bodo vsebino enega kulturnega dne realizirali v CŠOD.

Tehniški dnevi
RAZRED

VSEBINA

ČAS

  1.

Igrajmo se z miško /računalniški program/

oktober 2021

 

Eko dan

april 2022

 

Stare otroške igre

maj 2022

*2.

Praznični čas

december 2021

 

Čebelica leti z neba

maj 2022

 3.

Novoletne ustvarjalne delavnice

december 2021

 

Ura in merjenje časa

januar 2022

 

Eko dan

april 2022

*4.

Elektrika – električni krog

17. 2. 2022

 

Ponovno uporabljena odpadna embalaža

15. 3. 2022

5.

Jumicar

20. 9. 2021

 

Kolo in poligon

oktober 2021

 

Izkoriščanje vetra

februar 2022

 

Toplota in shranjevanje

marec 2022

 6.

Gradivo – les in ptt

december 2021

 

Internetna varnost, Livar

februar 2022

 

Eko dan

april 2022

 

Industrijska proizvodnja

junij 2022

*7.

Življenje v srednjem veku

marec 2022

 

Eko dan

april 2022

 

Računalniška obdelava podatkov in geom. telesa

maj 2022

8.

Internetna varnost in ŠC Novo mesto s programi

oktober 2021

 

Merjenje ploščine

november 2021

 

Eksperimentiranja

marec 2022

 

Eko dan – Nuklearka Krško

april 2022

 9.

Srednja šola Črnomelj

oktober 2021

 

Eko dan – Gen-i obisk v Krškem

april 2022

 

Od ideje do izdelka – valeta

junij 2022

 

Scenska predstavitev – valeta

junij 2022

* Učenci 4. razreda bodo vsebino dveh, učenci 2. in 7. razreda pa vsebino enega tehniškega dneva realizirali v CŠOD.

Športni dnevi prva in druga triada

RAZRED

VSEBINA

ČAS

1.

Pohod in orientacija

23. 9. 2021

 

Sankanje in igre na snegu

26. 1. 2022

 

Športne igre, atletika

8. 4. 2022

 

Pohod

17. 5. 2022

 

Plavanje in tečaj plavanja

7. in 8. 6. 2022

*2.

Pohod

23. 9. 2021

 

Sankanje in igre na snegu

25. 1. – februar 2022

 

Atletika

20. 4. 2022

 

Plavanje

14. 6. 2022

3.

Plavanje

6. – 10. 9. 2021

 

Pohod

23. 9. 2021

 

Sankanje in igre na snegu

13. 1. – februar 2022

 

Atletika in športne igre

15. 4. 2022

 

Pohod  in športne igre

20. 6. 2022

*4.

Pohod

8. 9. 2021

 

Smučanje – Šolar na smuči

januar 2022

 

Plavanje

17. 6. 2022

*5.

Pohod

23. 9. 2021

 

Sankanje in smučanje

13. 1. 2022

 

Atletika

7. 4. 2022

6.

Plavanje v Dolenjskih Toplicah (preverjanje)

14. 9. 2021

 

Raft, aerobika, fitnes, adrenalinski park v Podzemlju

23. 9. 2021

 

Pohod

14. 10. 2021

 

Smučanje, sankanje, pohod

12. 1. 2022

 

Atletika (preverjanje za ŠVK), športne igre

5. 4. 2022

* Učenci 2., 4., 5., in 6. razreda bodo vsebino dveh športnih dni realizirali v letni šoli v naravi oziroma v CŠOD.

Športni dnevi tretja triada
RAZRED VSEBINA ČAS
*7. Raft, aerobika, fitnes, adrenalinski park v Podzemlju 23. 9. 2021
  Smučanje, sankanje 12. 1. 2022
  Atletika (preverjanje za ŠVK), športne igre 12. 4. 2022
  Plavanje v Dolenjskih Toplicah 8. 6. 2022
 8. Raft, aerobika, fitnes, adrenalinski park v Podzemlju 23. 9. 2021
  Pohod 14. 10. 2021
  Smučanje, sankanje 12. 1. 2022
  Atletika (preverjanje za ŠVK), športne igre 6. 4. 2022
  Plavanje v Dolenjskih Toplicah 8. 6. 2022
9. Raft, aerobika, fitnes, adrenalinski park v Podzemlju 23. 9. 2021
  Pohod 14. 10. 2021
  Ogled športne prireditve 25. 3. 2022
  Atletika (preverjanje za ŠVK), športne igre 6. 4. 2022
  Plavanje v Dolenjskih Toplicah 3. 6. 2022

* Učenci 7. razreda bodo vsebino enega športnega dne realizirali v CŠOD.

Dostopnost