Skoči na glavno vsebino

Dnevi dejavnosti

Dnevi dejavnosti

Šola v naravi in bivanje učencev v centrih šolskih in obšolskih dejavnosti je šola življenja, kjer se poleg učenja krepijo tudi medsebojni odnosi, učenci se učijo sobivanja v skupini. Pridobijo si izkušnje, ki jim v življenju veliko pomenijo. Starši, omogočite jim to.

Za učence, ki se teh dejavnosti ne udeležijo, so organizirane OBVEZNE dejavnosti v šoli.

Starši, ki menijo, da bodo težko plačali bivanje otroka v šoli v naravi, morajo pri šolski svetovalni delavki vložiti pisno vlogo, na osnovi katere bodo odločali o upravičenosti do regresa.

Subvencionira se samo šola v naravi v 5. razredu. Vloge morajo starši vložiti do roka, ki bo objavljen na roditeljskem sestanku za šolo v naravi. Obravnavane bodo le pravočasno prispele vloge.

Med dejavnosti,

ki jih bo med letom izvajala šola, sodijo tudi:

  • naravoslovni,
  • kulturni,
  • športni in
  • tehniški dnevi,

ki so sestavni del predmetnika in so za učence OBVEZNI.

Šola v naravi

Kulturni dnevi

7
Plavalni tečaj, šola v naravi, bivanje v CŠOD

DEJAVNOST

RAZRED

ČAS IZVEDBE

KRAJ

Plavalno opismenjevanje

1.

maj 2024

Novo mesto

Plavalno opismenjevanje

2.

september 2023

Novo mesto

Plavalni tečaj

3.

september 2023  

Novo mesto

Šola v naravi

5.

   junij 2024

Nerezine

Preverjanje plavanja

6.

september 2023  

Novo mesto

CŠOD

2.

27. – 29. 9. 2023

Dom Lipa

CŠOD

4.

  2. – 6. 10. 2023

Dom Fara

CŠOD

7.

5. – 9. 2. 2024

Dom Bohinj

 

Naravoslovni dnevi

RAZRED

VSEBINA

ČAS

 1.

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

 

Zdrava šola

november

 

V živalskem vrtu

maj

*2.

Zdrava šola

november

 

Krajinski park Lahinja

maj

 3.

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

 

Zdrava šola

november

 

Kostanjeviška jama

junij

*4.

Zdrava šola

november

 

Eko dan

april

*5.

Zdrava šola

marec

 6.  

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

 

Ogled eko kmetije Kočevar in zeliščnega vrta

17. oktober

 

Zdrava šola

november

*7.

Zdrava šola

november

 8.

Skrb za zdravje

po dogovoru z ZD

 

Arboretum Volčji Potok

4. oktober

 

Zdrava šola

november

 9.

Močeril, merjenja

26. september

 

Zdrava šola

november

 

Biotehnologija in genetika

februar

* Učenci 2. in 4. razreda bodo vsebino enega, učenci 5. in 7. razreda pa vsebino dveh naravoslovnih dni realizirali v letni šoli v naravi oziroma v CŠOD.

Kulturni dnevi

RAZRED

VSEBINA

ČAS

1.

Sprejem šolskih novincev

1. september

 

Knjiga, moja prijateljica

7. februar

 

Ogled gledališke predstave in obisk Dolenjskega muzeja

glede na ponudbo gledališča

 

Igrajmo se gledališče

2. april

2.

Dnevi evropske kulturne dediščine

3. oktober

 

Abecedna hiša

22. november

 

S knjigo v svet

maj

 

Ogled gledališke predstave in obisk kulturne ustanove

junij

3.

Dnevi evropske kulturne dediščine

oktober

 

Igrajmo se gledališče

12. januar

 

Pesniške igrarije

13. februar

 

Ogled predstave in obisk Dolenjskega muzeja

glede na ponudbo gledališča

4.

Pikin festival

12. september

 

Dnevi evropske kulturne dediščine

september

 

Ogled predstave ter obisk Jakčevega doma

glede na ponudbo gledališča

5.

Dnevi evropske kulturne dediščine

september

 

Ogled predstave ter starega mestnega jedra v Novem mestu

glede na ponudbo gledališča

 

Obisk Belokranjskega muzeja in Vinske kleti v Metliki

19. april

6.

Dnevi evropske kulturne dediščine (Krajinski park Lahinja in Kolpa)

3. oktober

 

Kulturno po Gorenjski

24. maj

 

Ogled predstave in obisk Hudičevega turna ter Muzeja starih avtomobilov

glede na ponudbo gledališča

*7.

Dnevi evropske kulturne dediščine

5. oktober

 

Ogled predstave in voden ogled mesta

glede na ponudbo gledališča

8.

Dnevi evropske kulturne dediščine

26. september

 

Pustni čas

13. februar

 

Ogled predstave in voden ogled mesta

glede na ponudbo gledališča

9.

Trubarjeva domačija in grad Turjak

19. oktober

 

Ogled predstave in obisk kulturne ustanove

glede na ponudbo gledališča

 

Valeta

junij

* Učenci 7. razreda bodo vsebino enega kulturnega dne realizirali v CŠOD.

Tehniški dnevi

RAZRED

VSEBINA

ČAS

  1.

Igrajmo se z miško /računalniški program/

25. oktober

 

Eko dan

19. april

 

Načrtujem in gradim

14. maj

*2.

Praznični čas

5. december

 

Čebelica leti z neba

11. junij

 3.

Novoletne ustvarjalne delavnice

6. december

 

Ura in merjenje časa

4. januar

 

Eko dan

19. april

*4.

Elektrika – električni krog

15. februar

 

Ponovno uporabljena odpadna embalaža

28. marec

5.

Jumicar

5. oktober

 

Kolo in poligon

12. oktober

 

Eko dan

25. april

 

Otonova pustolovščina

23. maj

 6.

Internetna varnost

15. januar

 

Tehnopark Celje – energija

16. februar

 

Eko dan

18. marec

 

Industrijska proizvodnja

5. junij

*7.

Pisna predstavitev informacije in računalniške prosojnice

28. november

 

Življenje v srednjem veku

7. marec

 

Eko dan

10. april

8.

Internetna varnost

12. december

 

Robotika in programiranje

25. marec

 

Eko dan

24. april

 

Ogled Luke Koper in Sečoveljskih solin

24. maj

 9.

Bistra – tehniški muzej

29. november

 

Eko dan

12. april

 

Od ideje do izdelka – valeta

30. maj

 

Scenska predstavitev – valeta

10. maj

* Učenci 4. razreda bodo vsebino dveh, učenci 2. in 7. razreda pa vsebino enega tehniškega dneva realizirali v CŠOD.

Športni dnevi prva in druga triada

RAZRED

VSEBINA

ČAS

1.

Pohod in orientacija

22. september

 

Sankanje in igre na snegu

12. januar

 

Športne igre, atletika

5. april

 

Pohod

10. maj

 

Plavanje in tečaj plavanja

23. maj

*2.

Pohod

22. september

 

Sankanje in igre na snegu

15. februar

 

Atletika

17. april

 

Plavanje

18. junij

3.

Plavanje

19. september

 

Pohod

21. september

 

Sankanje in igre na snegu

17. januar

 

Atletika in športne igre

12. april

 

Pohod  in športne igre

20. junij

*4.

Pohod

20. september

 

Smučanje – Šolar na smuči

januar

 

Plavanje

17. junij

*5.

Pohod

22. september

 

Sankanje in smučanje

18. januar

 

Atletika

5. april

6.

Plavanje (preverjanje)

7. september

 

Raft ali adrenalinski park

22. september

 

Pohod

12. oktober

 

Zimski športni dan

januar

 

Atletika, športne igre

16. april

 

* Učenci 2. razreda bodo vsebino enega, učenci 4. in 5. razreda pa vsebino dveh športnih dni realizirali v letni šoli v naravi oziroma v CŠOD.

Športni dnevi tretja triada

RAZRED

VSEBINA

ČAS

*7.

Raft ali adrenalinski park

22. september

 

Zimski športni dan

januar

 

Atletika, športne igre

12. april

 

Plavanje

14. junij

 8.

Raft ali adrenalinski park

22. september

 

Pohod 

12. oktober

 

Zimski športni dan

januar

 

Atletika, športne igre

16. april

 

Plavanje

14. junij

9.

Raft ali adrenalinski park

22. september

 

Pohod 

12. oktober

 

Zimski športni dan

januar

 

Ogled športne prireditve – Planica

29. marec

 

Plavanje

4. junij

 

* Učenci 7. razreda bodo vsebino enega športnega dne realizirali v CŠOD.

Dostopnost