Skoči na glavno vsebino
A OBVEZNI PROGRAM                                                                                                                                                                                      
 
Predmeti/ št. ur tedensko 1. r 2. r 3. r 4. r 5. r 6. r 7. r 8. r 9. r Skupaj ur predmeta
Slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1.631,5
Matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1.318,0
Tuji jezik 2 2 2 3 4 4 3 3 796,0
Likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1 487,0
Glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1 452,0
Družba 2 3 175,0
Geografija 1 2 1,5 2 221,5
Zgodovina 1 2 2 2 239,0
Dom. in drž. kultura ter etika 1 1 70,0
Spoznavanje okolja 3 3 3 315,0
Fizika 2 2 134,0
Kemija 2 2 134,0
Biologija 1,5 2 116,5
Naravoslovje 2 3 175,0
Naravoslovje in tehnika 3 3 210,0
Tehnika in tehnologija 2 1 1 140,0
Gospodinjstvo 1 1,5 87,5
Šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2 834,0
Izbirni predmeti* 2/3 2/3 2/3 204/306

 

 SKUPAJ VSEH UR   7740/ 7842

Št. predmetov 6 7 7 8 9 11 12/13/14 14/15/16 12/13/14
Št. ur tedensko 20 23 24 23,5 25,5 25,5 27/28 27,5/28,5 27,5/28,5
Št. tednov pouka 35 35 35 35 35 35 35 35 32
Oddelčna skupnost 0 0 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5

 

 

Dnevi dejavnosti/št. dni letno                                                                                                                             
Skupaj ur dejavnosti
Kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150,0
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135,0
Tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165,0
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225,0
 SKUPAJ VSEH UR     675,0        
 Št. tednov dejavnosti 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 ŠOLA V NARAVI
B RAZŠIRJENI PROGRAM
1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 8.r 9.r
PRVI TUJ JEZIK 2
DRUGI TUJ JEZIK 2 2 2
DRUGI TUJ JEZIK ali UMETNOST, RAČUNALNIŠTVO, ŠPORT, TEHNIKA 2/1 2/1 2/1
INDIV. IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK 1 1 1 1 1 1 1 1 1
INTERESNE DEJAVNOSTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PODALJŠANO BIVANJE, JUTRANJE VARSTVO

Minimalno število ur, potrebnih za uresničevanje učnega načrta, je 95 %.

*Učenec izbere 2 uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi 3 ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Predmetnik je bil sprejet na 23. seji SSSI, dne 17. 12.1998 in usklajen s spremembami ZOŠ (2011,2012), na 153. seji SSSI, dne 13. 12. 2012 ter usklajen s spremembami ZOŠ (2013), na 162. seji SSSI, dne 13.2.2014.

Dostopnost