Skoči na glavno vsebino

FINANČNA POMOČ SOCIALNO ŠIBKIM DRUŽINAM pri nakupu delovnih zvezkov

FINANČNA POMOČ SOCIALNO ŠIBKIM DRUŽINAM pri nakupu delovnih zvezkov

Iz šolskega sklada bo tudi letos razdeljena pomoč socialno šibkim družinam za subvencioniranje nakupa delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2024/25 v višini 1.600,00 €. Upravičenci do subvencije so učenci, ki jim je priznana pravica do subvencije za malico v najvišjem deležu od cene malice.

Vsi prosilci morate izpolniti vlogo za dodelitev subvencije za nakup delovnih zvezkov za šolsko leto 2024/25 (ki se nahaja na povezavi),v fizični obliki jo dobite tudi pri svetovalni delavki Margareti Andrišević.

  1. Vlogo z zahtevanimi prilogami (kopija odločbe o prejemanju otroškega dodatka) pošljite na šolski naslov:

OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Župančičeva 8

8340 Črnomelj ali  na elektronski naslov: OS-MJarc.crnomelj@guest.arnes.si.

Lahko jo tudi dostavite v pisarno svetovalne delavke.

Rok za oddajo vlog je petek, 7. 6. 2024, do 14. ure.

Prepozno oddanih vlog Upravni odbor ne bo obravnaval.

Upravni odbor šolskega sklada

OŠ Mirana Jarca Črnomelj

 

KULTURNI DAN 6. RAZREDA – EKSKURZIJA: KULTURNO PO GORENJSKI

KULTURNI DAN 6. RAZREDA – EKSKURZIJA: KULTURNO PO GORENJSKI

V petek, 24. 5. 2024, smo se šestošolci odpeljali na ekskurzijo, ki smo jo poimenovali Kulturno po Gorenjski. Ker je vožnja trajala dobri dve uri, smo se na poti kratkočasili z branjem zanimivosti o krajih, skozi katere smo se peljali. Vestno smo na zemljevidu vrisovali pot, po kateri smo se vozili, in reševali učni list.

Prvi postanek smo imeli v Vrbi, kjer smo si ogledali rojstno hišo našega največjega pesnika Franceta Prešerna. Nato nas je pot peljala mimo Blejskega in Bohinjskega jezera do slapa Savica. Kar nekaj časa smo uživali v pogledu na mogočen slap. Po ogledu smo si nekateri privoščili osvežilen sladoled, spet drugi pa smo kupili kakšen spominček za domov. Pot nas je nato vodila nazaj proti Bledu, kjer smo si ogledali še Blejski grad in uživali v prečudoviti panorami na jezero in okoliške vrhove. Seveda se nekateri izmed nas nismo mogli upreti pokušanju prave blejske rezine.

Vožnjo proti domu so nam učiteljice popestrile z zabavnim kvizom. Pokazali smo, da smo se ogromno naučili, tako da je bilo tekmovanje napeto vse do konca. Ker kviz ni prinesel zmagovalca, saj so bile tri ekipe med seboj izenačene, so le-te morale odgovoriti še na tri dodatna vprašanja.

Domov smo se vrnili prijetno utrujeni, a polni vtisov.

Dostopnost