Skoči na glavno vsebino

Učitelji na OŠ Mirana Jarca Črnomelj smo prebrali članek, objavljen v nedeljo, 16. 6. 2019, na spletni strani Radia Odeon. Čutimo, da je čas, da tudi mi povemo svoje mnenje, saj problematika, ki je bila v njem izpostavljena, zadeva zaposlene na šoli, ne le vodstva oz. ravnatelja. K napisanemu bi dodali naslednje, saj mora javnost poznati vsa dejstva, ki so povezana s ceno delovnih zvezkov.

Nabor delovnih zvezkov za posamezen razred so strokovno in avtonomno pripravili učitelji v strokovnih aktivih. Ravnatelj v te odločitve nikoli ne posega. Pri izbiri nas je vodila želja, da bi s pomočjo izbranih gradiv pripomogli k večji kvaliteti pouka. Na voljo je veliko gradiv, pri izbiri pa nas vodi kakovost. Delovni zvezki so neposredno povezani z e-vsebinami, torej sledijo sodobnemu načinu poučevanja.

Po 12. členu Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov daje svet staršev soglasje k ceni. Predsednik sveta staršev je sporočil, da tega soglasja svet staršev ni izglasoval. Poudariti velja, da je bila v članku navedena predlagana cena za nabavo delovnih zvezkov 888 EUR. Od tega zneska je potrebno odšteti ceno za 1. in 2. razred, ki ga plača Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ), ter atlas v 6. razredu, ki smo ga črtali s seznama že na 71. seji učiteljskega zbora. Pomotoma pa je bila k ceni v 7., 8. in 9. razredu prišteta cena delovnega zvezka za izbirni predmet nemščina, ki znaša 42 EUR. Skupna nabavna cena delovnih zvezkov, ki jo morajo plačati starši od 3. do 9. razreda, torej znaša 717,45 EUR. To pomeni, da starši v sedmih letih šolanja svojega otroka (1. in 2. razred je financiran s strani MIZŠ) ob upoštevanju dolžine šolskega leta (10 mesecev) plačajo 10,25 EUR na mesec. Učitelji izbiramo delovne zvezke, ne določamo pa cene le-teh.

Želimo si, da bi učenci imeli na voljo pregledna, urejena, sodobna in kakovostna gradiva, s pomočjo katerih obravnavamo učno snov sistematično, po korakih. Sprašujemo se, kako bo potekalo delo v razredu brez delovnih zvezkov. Učitelji smo pri svojem delu zelo prilagodljivi in strokovno usposobljeni, da lahko sami pripravimo gradiva, s katerimi bomo dosegali zastavljene učne cilje. Bojimo pa se, da bo delo oteženo učencem, ki takega načina dela niso vajeni. Fotokopirati delovnih zvezkov ne moremo, saj ne smemo kršiti zakona o avtorskih pravicah. Vsi se moramo zavedati, da je investicija v izobraževanje otrok najpomembnejša.

Spoštovali bomo odločitev sveta staršev OŠ Mirana Jarca Črnomelj, kakršna koli že bo. Svet staršev do sedaj ni dal pisnega soglasja za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov, zato smatramo, da je izbor delovnih zvezkov zaradi previsoke cene zavrnjen. Na ceno pa tako mi, strokovni delavci, kot tudi ravnatelj ne moremo vplivati. Znižamo jo lahko le z ukinitvijo določenih gradiv.

V članku je navedeno tudi, da je svet staršev zadovoljen z delom zaposlenih, ki se resnično trudijo za dobro otrok in poudarja, da vsa izpostavljena problematika zadeva le vodstvo šole. Hkrati pa se ne zaveda, da mora uspešna šola, katere učenci dosegajo odlične rezultate, imeti dobrega vodjo, kot naš ravnatelj je. Ne samo dobri medsebojni odnosi in pozitivna delovna klima, ampak tudi prepoznavnost naše šole v širši lokalni skupnosti je odraz njegovega kvalitetnega dela.

Naš ravnatelj, g. Boris Mužar, svoje delo opravlja vestno in odgovorno že 26. leto. Vsa leta ravnateljevanja se trudi, da imajo učenci in zaposleni najboljše pogoje za delo in razvoj, kar mu zagotovo odlično uspeva.

Zaposleni čutimo dobro delo našega ravnatelja, zato so nas zelo prizadeli očitki v omenjenem članku. Želimo si, da bi v bodoče vse morebitne dileme reševali na šoli, saj smo vedno pripravljeni na dialog. Ob tem bi se radi zahvalili vsem tistim staršem, ki so naklonjeni delovanju šole in njenemu vodstvu ter s tem sporočajo, da vsi skupaj delamo dobro v korist otrok.

Učiteljski zbor OŠ Mirana Jarca Črnomelj

(Skupno 366 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost