Skoči na glavno vsebino

PROGRAM 5. ŠPORTNEGA DNE ZA UČENCE 7. razredov

 

 1. Datum izvedbe: 7. razred, torek 18. 6. 2024
 2. Vsebina športnega dne:         

       7. razred: razredno in medrazredno tekmovanje v plavanju, prosto plavanje

    Število udeležencev: 7. r (44 učencev), razredniki  in  določeni spremljevalci

     3. Čas trajanja: 8.00 – 13.00

Cilji:  razvijanje aerobnih sposobnosti (vzdržljivosti), doseganje   zanesljivosti plavanju, razumevanje koristnosti športa in navajanje na v kakovostno preživljanje prostega časa, oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (zdravi tekmovalnosti, spoštovanju športnega obnašanja, itd.)

4. Urnik:

 8. 00 – zbor pred šolo

 8.00 – 8. 15 – preverjanje prisotnosti učencev in razdelitev malice

 8.15 – odhodi avtobusov v smeri proti Novemu mestu – Češča vas

 9.00 – 11. 45 – tekmovanje v plavanju, prosto plavanje v bazenu

12. 00 – odhod iz Češče vasi

 13.00 – prihod v Črnomelj

5. Spremstvo učiteljev:

 7.r. – 48 učencev +  3 učitelji +  športni pedagog

 • Darjan Grudnik
 • R. Kočevar
 • A. Papež
 • Tihomir Fabina

6. Naloge učiteljev:

 •  preverijo prisotnost učencev in poskrbijo za razdelitev malice v svoji skupini;
 • skrbijo za red in disciplino v skupini učencev za katero so odgovorni;
 • pri izvedbi tekmovanja nastopajo v vlogi pomočnika štarterja;

Štarter – D. Grudnik

Časomerilec oz. zapisnikar – A. Papež

7. Navodila udeležencem športnega dne:

 • vse športne aktivnosti se bodo izvajale v zunanjem bazenu;
 • s seboj vzemite nahrbtnik oz. kopalno torbo, v kateri naj ne bi manjkale naslednje stvari: par kopalk, par brisač, družabne igre;
 • upoštevati je potrebno kopališki red (skakanje v vodo ni dovoljeno, razen v času testiranja!); kdor se ne bo držal reda, bo moral zapustiti vodno površino);
 • paziti je potrebno na red in čistočo v in izven bazena;
 • boje, ki označuje progo za testiranje se ne smete dotikati!
 • upoštevati je potrebno navodila predpostavljenih učiteljev in urnik športnega dne.

Aktiv športa

ZADNJI ŠOLSKI DAN – 24. junij 2024

ZADNJI ŠOLSKI DAN – 24. junij 2024

POUK,  ki bo trajal do 11.00 ure.

 • 1. ura: POUK po urniku
 • Malica bo po 1. šolski uri za vse učence.
 • 2. ura: POUK po urniku
 • 3. ura POUK z razrednikom: Podelitev spričeval, pohval in drugih listin.
 • Kosilo za učence bo po 3. šolski uri in bo trajalo do 11.30.

 Odhodi učencev vozačev:

11.00 – smer Vranoviči, Zastava in Dolenja vas s šolskim kombijem

11.20 – smer Lokve

11.50 – ostale smeri

Za malico bo poskrbljeno. Prav tako za kosilo in podaljšano bivanja, za kar se je bilo treba predhodno prijaviti.

Dostopnost