Izbirne predmete, ki jih bomo v šolskem letu 2022/23 izvajali na naši šoli, so izbrali učenci iz nabora, ki ga je ponudila šola glede na 17. člen Zakona o osnovni šoli. Izvajanje predmeta je odvisno od števila prijav.

Predmet

 

ŠT. UČ.

Razred

Mentor

NEMŠČINA 1  /2 uri tedensko/

NI1

23

7.

Alexandra KOČEVAR

NEMŠČINA 2

NI2

7

8.

Alexandra KOČEVAR

NEMŠČINA 3

NI3

3

9.

Alexandra KOČEVAR

ŠPORT ZA ZDRAVJE

ŠZZ

18

7.

Antonija PAPEŽ

ŠPORT ZA ZDRAVJE

ŠZZ

15

8.

Urška PETRIC

SODOBNA PRIPRAVA HRANE

SPH

25 /2.sk./

7., 8.

Matejka SKRBINŠEK

LIKOVNO SNOVANJE

LS1

20

7.

Natalija ORLIČ

LIKOVNO SNOVANJE

LS2

9

8.

Natalija ORLIČ

LIKOVNO SNOVANJE

LS3

8

9.

Natalija ORLIČ

UREJANJE BESEDIL

UBE

11

7.

Karmen GOLOBIČ

MULTIMEDIJA

MME

8

8.

Karmen GOLOBIČ

IZBRANI ŠPORT – nogomet

IZŠ

22

/2.sk./

8.

Jože HUDELJA

IZBRANI ŠPORT – odbojka

IZŠ

14

9.

Antonija PAPEŽ

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

ROM

18

9.

Karmen GOLOBIČ

NAČINI PREHRANJEVANJA

NPH

23

/2.sk./

9.

Matejka SKRBINŠEK