Skoči na glavno vsebino

O šoli

Začetki stavbe, v kateri je dobila prostor Osnovna šola Mirana Jarca, segajo že v leto 1929. Tedanji župan Karel Muller se je namreč zelo zavzemal, da bi v Črnomlju ustanovili meščansko šolo in leta 1929 je o tem predlogu sklepal črnomaljski občinski odbor. Zaradi težav, ki so naslednja leta pestile Belokranjce, je bila slovesna otvoritev Državne meščanske šole v Črnomlju šele 19. decembra 1935, pouk pa se je začel 12. januarja 1936. 21. marca 1936 je prišla iz Ljubljane komisija in ob pregledu ugotovila, da so prostori premajhni. Že tega dne je bil sprejet sklep, da se mora takoj postaviti stavbeni program za zgradbo meščanske šole v Črnomlju, saj mora le-ta v teku dveh let dobiti svojo lastno in sebi primerno streho. Sklep se je glasil: »Stavba meščanske šole bo stala na Kaplanici, sedanjemu igrišču, ki je last mestne občine.«

 

21. marca 1938 je bil prekrasen pomladanski dan. Mesto je bilo že zgodaj zjutraj okrašeno z zastavami. Vsi v mestu so se trudili, da bi dostojno proslavili dan, ki je bil za belokranjsko mladino tako pomemben. Ob 11. uri se je pričela na Kaplanici zbirati velikanska množica, ki je hotela prisostvovati pri svečanem dogodku – zasaditvi prve lopate za zgradbo meščanske šole.

6. maja 1938 pa je bil ob 13.30 postavljen temeljni kamen za novo šolsko zgradbo. Dela so se kljub pogodbi zavlekla, zato so se učenci v novo stavbo preselili ob božičnih počitnicah v šol. letu 1938/39.

Med NOB so Italijani zase vzeli vse prostore v pritličju, za potrebe šole pa so namenili le prvo nadstropje. Po kapitulaciji Italije so zgradbo meščanske šole zasedli partizani. Žalostna usoda pa je poslopje doletela 14. novembra 1944, ko je v Črnomelj vdrl sovražnik in šolsko stavbo zažgal.

Po vojni (1945) je nova oblast izdala zakon o organizaciji šolstva – ukinjena je bila meščanska šola. Obnova poslopja se je kljub temu začela leta 1946, nadzidano pa je bilo še eno nadstropje. Jeseni 1947 je bilo toliko obnovljeno, da se je lahko pričel pouk. Vsa dela so bila končana septembra 1948. V šolski stavbi je bilo odtlej na voljo dvanajst  učilnic in telovadnica.

Najpomembnejša prelomnica povojnega osnovnega šolstva je bila nedvomno šolska reforma leta 1958. Zakon o šolstvu je uzakonil osemletno OŠ kot edino obliko obveznega osnovnega šolstva.

Tako je v  šol. letu 1958/59 sprejela stavba nekdanje meščanske šole pod svojo streho 655 učencev osnovne šole, ki so bili razporejeni v 21 oddelkov. Prvi ravnatelj  osnovne šole v tej zgradbi je bil g. Andrej Petek.

OŠ Črnomelj se je leta 1965 preimenovala v OŠ Mirana Jarca Črnomelj, po svojem cenjenem rojaku.
Ker je število učencev iz leta v leto naraščalo, so začeli graditi novo šolsko stavbo v Loki. V šolskem letu 1966/67 so ostali v tej stavbi le učenci razredne stopnje, učenci višjih razredov pa so hodili v Loko.

Šolsko stavbo v Župančičevi ulici je vse bolj najedal zob časa, vse je klicalo po adaptaciji. Do nje je prišlo leta 1982, ko so v sedmih mesecih obnovili celotno stavbo (ostrešje, inštalacije, centralno ogrevanje, uredili so upravne prostore, dogradili garderobo, dali nove pode, prepleskali in opremili učilnice).

V šol. letu 1987/88 se je OŠ Mirana Jarca zaradi prevelikega števila učencev razdelila na dve osnovni šoli, uprava pa je bila še skupna.  Prvotno ime je obdržala šola na Kaplanici. Zaradi premajhnega števila prostorov se je pouk že v naslednjem šolskem letu odvijal v matični stavbi, v dijaškem domu in v OŠ Milke Šobar Nataše. Učilnice v dijaškem domu so bile neustrezne, tudi pouka športne vzgoje ni bilo mogoče izvajati po načrtu. Aktivnosti za delitev šole so se nadaljevale. Registrsko sodišče iz Novega mesta je izdalo sklep o delitvi šole na dve samostojni šoli 12. 7. 1989.

Oktobra 1997 je bila temeljito adaptirana obuvalnica, 19. 06. 1998 pa  so na šolskem igrišču položili temeljni kamen za težko pričakovano športno dvorano, ki je bila predana svojemu namenu 29. 09. 2000.

V šolskem letu 2000/01 se je šola vključila v projekt ekošol in postala med prvimi ekošolami v Beli krajini.

Zaradi prostorskih težav, ki so postajale z uvajanjem devetletke še izrazitejše,  je naša šola vstopila v projekt devetletne osnovne šole šele v šol. letu 2003/04.

 

22. 9. 2004 je bila v telovadnici slovesnost ob položitvi temeljnega kamna za dograditev šole. Zadnje mesece šol. leta 2005/06  smo živeli in delali  na gradbišču, saj so delavci adaptirali našo častitljivo stavbo, mi pa smo imeli pouk. Šolsko leto 2006/07 smo začeli v prenovljenih in novih prostorih, slovesna otvoritev pa je bila 6. oktobra 2006.

Večina učencev je iz mesta Črnomelj, vozijo pa se še s  Svibnika, Čudnega sela, z Vranovičev,  Zastave, Naklega, Rožanca, Lokev,  Dolenje vasi pri Črnomlju in Vojne vasi.

Poleg rednega pouka in različnih dejavnosti imajo učenci možnost, da se vključijo v številne interesne dejavnosti, kjer se sprostijo ali pridobivajo in poglabljajo znanje na področjih, ki jih zanimajo. Šola ponuja okrog 40 interesnih dejavnosti. Učenci pridobivajo znanja tudi preko številnih projektov kot so Eko šola, Kulturna šola, Zdrava šola, Simbioza giba, Evropa v šoli, Extempore, Shema šolskega sadja, Erazmus+, e Twinning in drugih.

Dostopnost