Skoči na glavno vsebino

VPIS V SREDNJE ŠOLE

POMEMBNEJŠE INFORMACIJE IN DATUMI

 1. RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE:

   

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/

•      Prijava na opravljanje preizkusa nadarjenosti oziroma ugotavljanja izpolnjevanja športnih pogojev 2. 3. 2023
Sprejemanje prijav za vpis v SŠ (odda šola) 3. 4. 2023
Objava številčnega stanja prijav 7. 4. 2023
Morebitni prenosi prijav (elektronsko) 24. 4. 2023
Objava ter obveščanje šol in učencev o omejitvah      29. 5. 2023
Prinašanje dokumentov za vpis na srednje šole (osebno) med 16. in 21. 6. 2023
Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka            23. 6. 2023
Vpis učencev na šole, ki še imajo prosta mesta 31. 8. 2023
 1. VAJENIŠTVO

https://www.gzs.si/vajenistvo

https://www.ozs.si/javna-pooblastila/registri/razpis-ucnih-mest

 • dogovor se sklene z delodajalcem (do konca junija)
 • denarna nagrada
 1. DIJAŠKI DOM

 https://www.gov.si/teme/dijaski-domovi/

Sprejemanje prijav za vpis v dijaške domove      21. 6. 2023                            
Prenos prijave do 30. 6. 2023
 1. ŠTIPENDIJE

https://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/stipendije/

DRŽAVNA

 • Vloga na krajevni CSD ali preko portala eUprava (oddati avgusta)

ZOISOVA, ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE RAZPISE

KADROVSKA

 • Javni razpis https://srips-rs.si/ (vlogo oddati do roka navedenega v razpisu)
 • Spletne strani podjetij ali regionalnih razvojnih agencij (vlogo oddati pri tistemu, ki zbira prijave)

PRENOS PRIJAVE

Od 3. do 24. aprila 2023 (najkasneje do 14.00) svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov lahko prenesete na drugo srednjo šolo.

Postopek prenosa prijav poteka elektronsko:

 1. Izpolni in podpiši (kandidat in starš) izjavo o prenosu prijavnice (obrazec)
 2. Izjavo skeniraj/fotografiraj in posreduj svetovalnemu delavcu na srednjo šolo, kamor si oddal prvotno prijavnico (e-naslovi svetovalnih delavcev)

Obrazec za prenos prijavnice 2023/2024 (*.pdf)

Seznam svetovalnih delavcev

Pregled srednješolskih programov in omejitev vpisa v preteklih letih:

Več informacij:

Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj

Ulica Otona Župančiča 8

Mojca Frankovič, svetovalna delavka

e-pošta: mojca.frankovic@osmjc.si

 

Dostopnost