Skoči na glavno vsebino
RAZSTAVA TALENTI – PIA LOVRENČIČ

RAZSTAVA TALENTI – PIA LOVRENČIČ

Na likovni razstavi Talenti, ki jo pripravlja Knjižnica Črnomelj, se je v torek, 20. 2. 2024, s svojimi likovnimi deli predstavila učenka 8. razreda naše šole, Pia Lovrenčič.

Mesečne razstave v knjižnici potekajo v sodelovanju z  Robertom Lozarjem ter prof. likovne umetnosti Špelo Vraničar in Jasmino Strugar. Pia se tokrat prvič predstavlja na samostojni razstavi s trinajstimi likovnimi deli.

Pia je zavzeta likovna ustvarjalka. Odlikuje jo velik ustvarjalni zanos, iskrive zamisli, vztrajnost, šaljivost in pozitiven pristop k likovnemu ustvarjanju. Ustvarjanje je zanjo izziv, ki se ga z veseljem loti.

Inspiracijo za svoja dela Pia najde v različnih virih, ki so ji na voljo. Na razstavi lahko vidimo dela, ki so ustvarjena v šoli, delo iz Ex tempora in likovna dela, ki jih ustvarja doma. Vsem pa je skupna ljubezen do ustvarjanja, ljubezen do umetnosti. Kot pravi filozof Rumi, “Če iščete neskončnost, poglejte v umetnost.” In v tej neskončnosti najdemo Pio, njen likovni svet in njeno razstavo.

Pii iskreno čestitamo in ji želimo, da še naprej nadaljuje svojo bogato in zanimivo ustvarjalno pot.

Bele breze

Bele breze

Draga bralka, dragi bralec!

Tokrat nam Bele breze ponujajo vpogled v lepote našega domačega kraja in države. Med njihovimi krošnjami boste lahko odkrili mnogo vtisov v podobi besede in slike, preko katerih različni avtorji izražajo svoj pogled na domovino. Leto 2024 je za Občino Črnomelj zelo slovesno. Spominjamo se namreč 80. obletnice prvega zasedanja Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) v Črnomlju. Takrat je bil Črnomelj središče osvobojenega ozemlja. V Beli krajini so bili tako postavljeni temelji skupne države Slovenije. V spomin na omenjene dogodke je bilo leto 2024 razglašeno za leto domovine. Praznovanju smo se z izdajo Belih brez s tematiko domačega kraja in domovine pridružili tudi na naši šoli.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakor koli sodelovali pri nastanku našega glasila.

Povezava (*.pdf) do glasila.

Želimo vam obilo užitkov ob listanju Belih brez.

Katarina Špringer in Damjana Rožman

Opomnik Male sive celice

Opomnik Male sive celice

Pozdravljeni starši, učenci in učitelji!

Naj vas spomnim, da si lahko oddajo Male sive celice, v kateri tekmujejo učenci naše šole, ogledate na programu RTV Slovenija 1 danes ob 17:30. Veliko užitka ob ogledu!

Razpis za prosto delovno mesto ravnatelja OŠ Mirana Jarca Črnomelj

Svet zavoda Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 8, 8340 Črnomelj, na podlagi sklepa 10. redne seje Sveta zavoda OŠ Mirana Jarca Črnomelj z dne 31. 1. 2024 razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr.25/17 – ZVaj, 123/21172/21207/21105/22 – ZZNŠPP, 141/22158/22 – ZDoh-2AA in 71/23) v nadaljnjem besedilu: ZOFVI).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela je 1. 7. 2024.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev morajo vsebovati:

  • dokazilo o izobrazbi,
  • dokazilo o pridobljenem nazivu (naziv svetnik ali svetovalec, oziroma najmanj pet let naziv mentor),
  • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
  • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (kandidat lahko kandidira tudi brez ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti v enem letu po začetku mandata, sicer mu v skladu z ZOFVI preneha mandat po zakonu),
  • potrdilo o nekaznovanosti iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje (ne sme biti starejše od 30 dni),
  • potrdilo sodišča, da kandidat ni v kazenskem postopku (ne sme biti starejše od 30 dni),
  • program vodenja zavoda za mandatno obdobje,
  • življenjepis.

Pisne prijave z dokazili pošljite v desetih (10) dneh po objavi razpisa na naslov Svet zavoda Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 8, 8340 Črnomelj, z oznako »PRIJAVA NA RAZPIS RAVNATELJA«.

Vlogo bomo upoštevali kot pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošti.

Prijavljeni kandidati bodo o imenovanju obveščeni v zakonitem roku oziroma najkasneje v štirih mesecih od objave razpisa.

V besedilu zapisan izraz ravnatelj/kandidat v moški slovnični obliki, je uporabljen kot nevtralen za moške in ženske.

 

PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU IN LETU DOMOVINE:  »TU SMO DOMA«

PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU IN LETU DOMOVINE:  »TU SMO DOMA«

Kot vsako leto, smo tudi letos na naši šoli obeležili slovenski kulturni praznik, Prešernov dan. Ker pa je v občini Črnomelj leto 2024 »Leto domovine«, se je skozi prireditev s kulturo prepletala domovinska tematika. Spomnili smo se našega največjega pesnika Franceta Prešerna ter pomembnosti kulturnega doma Črnomelj, kjer je potekalo prvo zasedanje Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta. Program sta vodili Anja in Neža, popestrili pa so ga recitatorji, pevci, likovna umetnica, glasbeniki, plesalci in folklorniki. Videli smo, da je na naši šoli veliko umetnikov, ki ustvarjajo s srcem vsak na svojem področju. Ponosni smo na našo šolo, naš kraj, našo domovino. Saj tu je naše srce in tu je naš dom.

Zahvaljujemo se vsem mentorjem in nastopajočim za svoj čas.

Prireditev sta fotografirali Manca Rjavec in Nuša Lamut, medijski krožek.

Dostopnost