Skoči na glavno vsebino

Dragi učenci, spoštovani starši.

Veseli nas, da bomo 1. septembra ponovno odprli šolska vrata. Upamo, da ste počitnice preživeli lepo, se spočili in si nabrali novih moči za prihajajoče šolsko leto.

Žal je covid-19 še vedno med nami, zato vam v skladu s priporočili pristojnega ministrstva in NIJZ  pred začetkom novega šolskega leta predstavljamo ukrepe in potek dela, ki bo veljal na naši šoli. Pouk se bo začel v prostorih šole po že znanem modelu B.

Najpomembnejša pot prenosa novega koronavirusa  je preko izločkov iz dihal in preko onesnaženih rok, predmetov in površin. Ukrepi proti širjenju okužbe so zato prednostno usmerjeni v:

 • vzdrževanje zadostne medosebne razdalje (1,5 m do 2 m) in s tem preprečevanje kapljičnega prenosa virusa,
 • redno umivanje in razkuževanje rok, čiščenje oz. razkuževanje površin in predmetov ter
 • redno prezračevanje prostorov.

Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali možnost za okužbo in s tem zaščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje samozaščitnih ukrepov mora odgovornost prevzeti vsak posameznik.

Starše vljudno prosimo, da se pred začetkom šolskega leta o sprejetih ukrepih in poteku dela pogovorite s svojim otrokom. Učence pa naprošamo, da ukrepe in navodila zaposlenih dosledno upoštevajo.

Vodstvo šole

PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE NA ŠOLI

V šolo VSTOPAJO LE ZDRAVE OSEBE – učenci in zaposleni, ostali le v nujnem primeru ob predhodni najavi (upoštevajoč protokol in vse predpisane ukrepe). 

Šola vodi natančno evidenco obiskovalcev.

 • JUTRANJE VARSTVO: Starši otroke pospremijo do učilnic 1. razredov (parkirišče za šolo). V šolo gre učenec sam.
 • Vsi, ki vstopajo v šolski prostor, morajo upoštevati preventivne ukrepe šole.
 • V šoli poteka gibanje v smeri talnih oznak (puščic).
 • Na zunanji površini šole in v notranjosti šole je potrebno upoštevati zadostno medosebno razdaljo(več kot  1,5 m).
 • V skupnih prostorih šole (hodniki, sanitarije, …) vsi zaposleni in učenci nosijo zaščitnemaske. V učilnici, kjer so navzoči le učenci enega razreda, za učence do 11. leta starosti uporaba mask ni potrebna. Nošenje maske pri pouku izbirnih predmetov in heterogenih skupin je obvezno. Učenci si maske priskrbijo sami.
 • Ob prihodu v šolo se učenci preobujejo v copate. Čevlje odložijo na določeno mesto (ob upoštevanju zadostne medsebojne razdalje) pred svojo učilnico /razredna stopnja, 6. razredi, 8.b/, v mali oziroma veliki garderobi, si razkužijo roke oziroma si jih umijejo v učilnici. Tam odložijo zgornja oblačila čez svoj stol.
 • Govorilne ure in roditeljski sestankibodo potekali na daljavo, po telefonu ali v živo ob upoštevanju preventivnih ukrepov.

ZDRAVSTVENE OMEJITVE

 • Otrok ne sme v šolo, če ima simptome bolezni, ki bi se lahko prenesli na drugega otroka ali odraslega.
 • Če ima kateri od članov gospodinjstva simptome Covid-19, svojega otroka NE pošiljajte v šolo.
 • V primeru odrejene karantene otrok šole ne obiskuje.
 • V primeru zdravstvenih omejitev otroka za obiskovanje šole se starši posvetujejo z izbranim zdravnikom, specialistom pediatrije. Starši z mnenjem seznanijo šolo.

PREVOZ

 • Učenci na avtobusu oz. kombiju nosijo masko, ki jo priskrbijo sami. 
 • V času čakanja na šolski prevoz učenci upoštevajo zadostno medsebojno razdaljo.

POUK

 • Vsak oddelek ima matično učilnico, v kateri bo zanje potekal pouk za vse predmete. Menjavali se bodo učitelji.  Pouk se lahko izvaja tudi v specializiranih učilnicah, o čemer bo učence obvestil razrednik.
 • Pri izvajanju pouka ali razširjenega programa (izbirni predmeti, interesne dejavnosti, …), kjer so združeni učenci več razredov, je obvezna medsebojna razdalja med učenci različnih oddelkov najmanj 1,5 m in uporaba zaščitne maske.

ŠOLSKE POTREBŠČINE

 • Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.   

ODMORI, PREHRANA

 • Med šolskimi odmori, vključno s šolsko malico, učenci ne zapuščajo učilnic, razen v dogovoru z učiteljem. Po vsaki uri se prostore intenzivno prezrači.
 • Pred malico si učenci umijejo roke in razkužijo mizo (razkužila za roke in za površine so nameščena v vsaki učilnici). 
 • Hrano naj odložijo na servieto za enkratno uporabo.  
 • Po malici si učenci umijejo roke in ponovno razkužijo mizo.   
 • Učenci si umivajo roke po kihanju, kašljanju. 
 • Kosilo se izvaja po razporedu v jedilnici.
 • Učenci pred razdelilnim pultom v času kosila stojijo v varni razdalji in upoštevajo navodila dežurnega učitelja.

 

(Skupno 479 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost