Skoči na glavno vsebino

Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj


SPOŠTOVANI STARŠI!

V zvezi z delovnimi zvezki v šolskem letu 2019/2020 vas obveščamo, da so strokovni aktivi, tako kot pretekla leta, pripravili nabor delovnih zvezkov za prihajajoče šolsko leto 2019/2020.

Pisni predlog je bil posredovan svetu staršev ter na sami seji, ki je bila 8. 5. 2019, ustno strokovno utemeljen. Svet staršev na navedeni seji ni sklepal o soglasju za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov, pač pa je to storil z dopisno sejo, ki je potekala med 5. in 10. 6. 2019. Po izvedenem glasovanju je svet staršev šoli sporočil, da soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred v predlaganem okvirnem znesku 888 EUR ni bil sprejet, pri čemer ni upošteval, da je učiteljski zbor skupno nabavno ceno že zmanjšal za 34,96 EUR, kolikor stane Atlas v 6. razredu.

14. 6. 2019 se je učiteljski zbor na svoji 72. seji seznanil s sklepom sveta staršev. Učiteljski zbor obžaluje, da strokovni nabor z utemeljitvijo ni bil sprejet. Mnenja je, da bo delo brez delovnih zvezkov potekalo otežkočeno in staršem zgolj priporoča, da premislijo in se po lastni presoji odločijo o nakupu delovnih zvezkov po priporočenem seznamu.

Svetu staršev pa predlagamo, da ponovno premislijo o svoji odločitvi in predlog delovnih zvezkov v dobro otrok potrdijo. Svojo odločitev naj sporočijo do torka, 18. 6. 2019.

Posebnost so delovni zvezki za 1. in 2. razred, ki jih bo za šolsko leto 2019/2020 v celoti financiralo MIZŠ.

Skrbnica učbeniškega sklada

Darinka Vrbanac


SEZNAM PRIPOROČENIH DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN za šolsko leto 2019/20 (*.pdf)


 

(Skupno 250 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost