Skoči na glavno vsebino

Rokovnik za vpis v srednje šole za šol. leto 2024/2025

AKTIVNOST DATUM
Informativni dnevi v srednjih šolah                16. 2. in 17. 2. 2024
Seznanjanje učencev in staršev z vsebinami in glavnimi značilnostmi Razpisa za vpis v SŠ; posredovanje navodil  in svetovanje 15. 2. 2024
Prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti za kandidate, ki se želijo vpisati v srednješolske programe za katere je to posebni pogoj ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in ekonomska gimnazija (š) 4. 3. 2024
Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti med 8. 3. in 20. 3. 2024
Posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)       28. 3. 2024
Prijavljanje za vpis v SŠ za šol. leto 2024/ 2025 2. 4. 2024
Javna objava številčnega stanja prijav za vpis v SŠ za šol. leto 2024/2025 (Internet) 8. 4. 2024 do 16. ure
Javna objava sprememb obsega vpisa (zmanjšanje) in stanja prijav v SŠ (Internet) 

 18. 4. 2024

 

Morebitni prenosi prijav za vpis v SŠ za šol. leto 2024/2025  23. 4. 2024 do 15. ure
Obveščanje šol o omejitvah in spremembah obsega razpisa, javna objava omejitve vpisa 24. 5. 2024
Obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa 29. 5. 2024
Vpis na SŠ oz. izvedba 1. kroga izbirnega postop (po razporedu šol)   med 17. in 21. 6. 2024  do 14. ure
Objava rezultatov  1. kroga izbirnega postopka in spodnjih mej 1. kroga   21. 6. 2024 do 16. ure
Prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka 26. 6. 2024 do 15. ure
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka in pro            2. 7. 2024 do 15. ure
Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu                                                           izbirnega  postopka                                                                      30. 6. 2023 do 14. ure
Objava prostih mest za vpis (Internet) 4. 7. 2024
Vpis  na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta 30. 8. 2024

Informacije o vpisu na srednje šole, srednješolskih programih, poklicih, štipendijah :

 

 

 

 

 

Dostopnost