OBVESTILO: Izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa od 16. 11. 2020

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa od 16. 11. 2020

Vlada RS je ob epidemioloških razmerah v državi v četrtek, 12. 11. 2020, sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov za področje vzgoje in izobraževanja.

Zaradi še vedno kritične epidemiološke situacije se bo vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah za vse učence izvajalo na daljavo tudi od 16. 11. 2020 dalje.

ZAGOTAVLJANJE TOPLEGA OBROKA

Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj

Otona Župančiča 8

8340 Črnomelj

T: 07 30 61 770

F: 07 30 61 778

e-pošta: OS-MJarc.crnomelj@guest.arnes.si

_____________________________________________________________________

Spoštovani starši,

na podlagi dopisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter v dogovoru z Občino Črnomelj vam sporočamo, da šola za učence, ki se izobražujejo na daljavo, nudi možnost brezplačnega toplega obroka.

Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82€ ( 3. dohodninski razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačen topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci se na topli obrok prijavijo preko šole, le ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v CEUVIZ.

Za prejemanje obroka se morate prijaviti  na šoli, šola pa bo podatke posredovala občini, ki bo določila šolo v občini, ki bo pripravljala obroke.

Hrano boste tisti, ki boste oddali prijave, prevzemali na šoli, ki bo hrano pripravljala. Izjemoma bo občina za učence, ki obroka ne morejo prevzeti na šoli, ki pripravlja obroke, organizirala dostavo.

Podpisano prijavo oddajte v najkrajšem času oz. najkasneje do ponedeljka, 9. 11. 2020, do 8. ure na šoli ali na e-naslov: OS-MJarc.crnomelj@guest.arnes.si

Prijavo izpolnite za vsakega otroka posebej.

Ravnatelj Boris Mužar

***************************************************************************

PRIJAVNICA

Prijavljam učenca ____________________________ iz _______ razreda na brezplačni

(ime in priimek otroka)

obrok v času šolanja na daljavo.

  1. Obrok bom prevzel na šoli
  2. Prosim za dostavo obroka na naslov:_______________________________________

(ustrezno obkrožite)

Obvezno navedite tudi razlog, zaradi katerega obroka ne morete prevzeti na šoli:_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Podpis starša:

_______________________________________

***************************************************************************

Prijavnica (*.pdf)

OBVESTILO – POUK PO NOVEM

Spoštovani starši, dragi učenci,

obveščam vas, da je ministrica za izobraževanje, znanost in šport zaradi trenutnih epidemioloških razmer izdala sklep, s katerim je določila, da se bo pouk od ponedeljka, 9. 11. 2020, za vse učence izvajal na daljavo.

Razredniki bodo v prihodnjih urah, dneh z učenci vzpostavili kontakte in jih seznanili z načinom dela.

Oblike dela so učencem poznane. Želimo si čim boljše motivacije in prizadevnega odziva.

Ostanite zdravi.

Ravnatelj Boris Mužar

OBVESTILO

Spoštovani,

zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v državi je Vlada RS 30. 10. 2020 sprejela odločitev o podaljšanju trenutno veljavnih ukrepov. 

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport pa je skladno s svojimi pristojnostmi izdala sklep, s katerim je določila, da se, zaradi poslabšanja epidemiološke situacije in preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2, jesenske počitnice podaljšajo do 8. 11. 2020. 

V kolikor se epidemiološka slika v državi ne bo izboljšala, obstaja možnost, da bo od 9.11.2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo potekalo na daljavo. 

Boris Mužar, ravnatelj

REZULTATI TEKMOVANJA V ZNANJU O SLADKORNI BOLEZNI

Na petkovem 22. tekmovanju v znanju o sladkorni bolezni 2020 sta dva učenca dosegla bronasto priznanje in sicer:

  • Bor Rjavec iz 8.b razreda,
  • Nina Štrekelj iz 9.b razreda.

Bor se bo udeležil državnega tekmovanja.

Čestitam za dosežene rezultate!

                                                                           Mentorica

Dostopnost