1. NAGRADA NA MEDNARODNEM NATEČAJU ZA NIVES ILINČIČ

1. NAGRADA NA MEDNARODNEM NATEČAJU ZA NIVES ILINČIČ

Rdeči križ Slovenije in OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas vsako leto razpiše likovni natečaj za osnovnošolce. Tako je bilo tudi ob koncu lanskega šolskega leta. Razpis, ki je bil že deseti po vrsti,  je nosil naslov Kaj imaš rad – pri rdečem križu, doma, v šoli. Na natečaj so se učenci OŠ Mirana Jarca odzvali z grafikami, suhimi iglami, ki so jih ustvarili pri pouku likovne umetnosti pod mentorstvom Natalije Orlič.

Na natečaj so prispela dela iz Rusije, Francije, Madžarske, Italije, Nemčije, Srbije, Avstrije, Portugalske in Španije. V jasenskem času so likovna dela učencev ocenili in uredili. Takrat smo tudi izvedeli za prvo nagrado v tretji triadi za Nives Ilinčič. Prireditev s podelitvijo, ki naj bi bila v mesecu marcu, pa je letos preprečila pandemija. Diplome in nagrade za nagrajene učence so bile poslane po pošti.

Nives Ilinčič, ki je v tem času že zaključila deveti razred, je bila prispele nagrade vesela  Z družino bo lahko izkoristila vikend paket na Debelem rtiču, obiskala pa bo lahko tudi Bolnico Franja – nagrado Muzeja Idrija.

Nives, iskrene čestitke. Želimo ti zanimivo raziskovanje Slovenije in prijetno bivanje na morju.

Pridobili naziv »KULTURNA ŠOLA«

Pridobili naziv »KULTURNA ŠOLA«

Uspešno smo prestali kandidacijski postopek in tako pridobili naziv »KULTURNA ŠOLA«, ki velja do 31. 8. 2024.

Kulturna šola je projekt, namenjen osnovnim šolam, ki glede številčnosti kot kakovosti izkazujejo nadpovprečno aktivno kulturno udejstvovanje učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula. Naziv pridobijo osnovne šole, ki krepijo ustrezno kulturno vzgojo ter ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih, podpirajo kakovostne dosežke mladih na kulturnem področju, spodbujajo izobraževanje mentorjev in organizatorjev v osnovnih šolah, ki se udejstvujejo na ljubiteljskem kulturnem področju, ter so hkrati tudi žarišča kulturnih programov v lokalnem okolju z namenom promocije ustvarjalnosti, vseživljenjskega učenja in povezovanja. Ocenjevalna komisija za vrednotenje prijavnih vlog je ugotovila, da skladno z razpisanimi kriteriji izpolnjujemo vse kvantitativne in kvalitativne pogoje, zato nam je za obdobje 2020–2024 podelila naziv »Kulturna šola«. Šola si je naziv pridobila na podlagi delovanja na kulturnem področju v preteklih treh letih.

Izmed vseh šol prejemnic naziva “Kulturna šola”, ki dosegajo izjemne rezultate na več področjih kulturnega udejstvovanja oziroma izstopajo z nadpovprečnimi dosežki na posameznih področjih, bo komisija posebej izbrala in nominirala tudi:

  1. NAJ KULTURNO ŠOLO LETA 2020
  2. KULTURNE ŠOLE LETA 2020 v kategorijah:

a) MAJHNA / PODRUŽNIČNA ŠOLA

b) SREDNJE VELIKA ŠOLA

c) VELIKA ŠOLA

d) DVOJEZIČNA ŠOLA

3. KULTURNE ŠOLE, KI IZSTOPAJO NA POSAMEZNIH PODROČJIH:

a) Kulturna šola z izjemnimi dosežki na glasbenem področju

b) Kulturna šola z izjemnimi dosežki na področju gledališča in dramskih umetnosti

c) Kulturna šola z izjemnimi dosežki na lutkovnem področju

d) Kulturna šola z izjemnimi dosežki na področju folklorne dejavnosti

e) Kulturna šola z izjemnimi dosežki na področju filma in multimedijev

f) Kulturna šola z izjemnimi dosežki na literarnem področju

g) Kulturna šola z izjemnimi dosežki na področju kulturne dediščine

h) Kulturna šola z izjemnimi dosežki na področju plesa

i) Kulturna šola z izjemnimi dosežki na likovnem področju

j) Kulturna šola s posebnimi zaslugami na področju mentorskega dela

Prejemnike vseh navedenih priznanj in nazivov »Kulturna šola 2020« bodo javno razglasili na zaključni prireditvi, ki bo predvidoma v mesecu septembru 2020.

Na naši šoli imajo učenci možnost vključitve v številne interesne dejavnosti, kjer se sprostijo ter hkrati pridobivajo in poglabljajo znanje na področjih, ki jih zanimajo. Kulturno delovanje na šoli obsega naslednje dejavnosti: vesele likovno oblikovalne urice, pisanice in vezenine, pravljični krožek, bralni klub, pesniške igrarije, otroški pevski zbor (1., 2. r.), igrajmo se gledališče, folklorni živ žav, folklorni krožek, lutkovno-gledališki krožek, otroški pevski zbor (3., 4., 5. r.), mladinski pevski zbor, širimo kulturo, turistični krožek, plesni krožek in aerobiko .Učitelji spodbujajo učence k sodelovanju na raznih natečajih in pri projektih, ki spodbujajo ustvarjalnost.

Učenci pridobivajo znanja tudi preko številnih projektov, kot so Eko šola, Kulturna šola, Simbioza giba, Evropa v šoli, Extempera, Shema šolskega sadja in drugih. V šolski knjižnici učenci raziskujejo gradiva, sodelujejo pri kvizih in bralnih projektih. Izdajamo tudi šolsko glasilo Bele breze.

Šolske skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih ter raznih prireditvah v našem mestu, ki jih organizirajo Javni sklad za kulturne dejavnosti, Rdeči križ in druga društva. Na šoli se preko celega leta vrstijo kulturni dogodki, ki so namenjeni učencem. Redno prirejamo tudi prireditve, ki so namenjene učencem, staršem in širši lokalni skupnosti. Šola omogoča prostor za kulturne dejavnosti posameznim  kulturnim društvom.

Pridobljeni naziv potrjuje  kakovostne dosežke naših učencev in učiteljev  na področju kulture in jih predstavlja širši javnosti. Naziv smo prvič prejeli leta 2010, nato 2015 in velja do 31. 8. 2020, takrat pa smo prejeli še posebno priznanje za izredne dosežke in izjemno uspešno delo na področju folklorne dejavnosti. Tudi v prihodnje bomo podpirali razvoj kulturnih dejavnosti na šoli in spodbujali ustvarjalnost mladih na različnih umetnostnih področjih.

Televizija Slovenija o naši zbiralni akciji odpadnega papirja

Za nami je nova uspešna akcija zbiranja odpadnega papirja. Novičko so zaznali tudi na Televiziji Slovenija in se odločili, da jo danes, 12. 6. 2020, ob 18. uri v informativni oddaji Infodrom, ki poteka na 1. programu omenjene televizije, ob koncu oddaje delijo s svojimi gledalci.

Vabljeni k ogledu.

EVROPA V ŠOLI 2019/2020

EVROPA V ŠOLI 2019/2020

Letošnji natečaj je potekal pod geslom »NA MARSU ŽIVETI NE ZNAMO, ZATO ZEMLJE NE DAMO«. Našo šolo je zastopalo 20 učencev, sodelovali pa so na literarnem in likovnem natečaju. Devet učencev se je s svojimi deli uvrstilo na državno raven: Maruša Prijanovič, Gregor Kmetič, Nejc Malerič, Alja Rajf, Anže Simčič, Mark Kolbezen, Laura Štrekelj, Veronika Vidmar in Iva Horvat.

Veronika Vidmar se je pod mentorstvom učiteljice Natalije Orlič s svojim likovnim izdelkom na državnem nivoju uvrstila na 3. mesto.

Iskreno čestitamo!

SVET STARŠEV POHVALNO DO POUKA NA DALJAVO

Svet staršev je na včerajšnji seji sprejel soglasno odločitev, da se javno pohvali delo učiteljev v času epidemije korona virusa. Starši so bili mnenja, da so učitelji opravili veliko delo, pripravili učne vsebine tako, da so učenci kljub šolanju na daljavo snov lahko razumeli in jim je bila zanimiva. Z nenehno komunikacijo med učenci, starši in učitelji so pripomogli, da so starši otrokom lahko pomagali, otroci pa so se ob virtualnih sestankih počutili bolj povezano. Posredovano gradivo je bilo pregledno, strokovno dovršeno in multimedijsko zanimivo. Učitelji so se v tem času močno zbližali tudi s starši. Enotno mnenje je bilo, da so učitelji v delo vložili ogromno truda. Izrecno pa so pohvalili Andrejo Vraničar, Barbaro Pezdirc, Katjo Žagar, Palmiro Šašek, Mihaelo Filak, Katjo Kocjan Plut in Matejo Žuželj.

Dostopnost