OŠ Mirana Jarca Črnomelj

EKOŠOLA

Osnovna šola Mirana Jarca Črnomelj v šolskem letu 2017/18 ostaja vključena v mednarodni projekt Ekošola kot način življenja.

S podpisom ekolistine v maju 2001 smo se zavezali za okoljsko delovanje v prihodnjih letih. Nadaljevali bomo z dolgoročnimi cilji. Kratkoročne pa bomo prilagodili letošnjim glavnim temam.
Za svoje lanskoletno delo in dosežke smo prejeli ekozastavo in s tem dokazali, da smo dosegali najvišje standarde v upravljanju z okoljem, skladno z evropskimi standardi. Vendar se šola lahko ponaša z zastavo le eno šolsko leto. Prizadevali si bomo, da jo pridobimo tudi v tem šolskem letu.
Zavedanje, da bodo današnji učenci lahko vplivali in sprejemali pomembne odločitve že v bližnji prihodnosti, je eno od temeljnih načel ekošole kot načina življenja. Otroci in mladi že danes preko dejavnosti v ekošoli postajajo pravi ambasadorji Slovenije za uresničevanje trajnostnega razvoja in tudi vplivajo na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja, če je to potrebno. Projekt je namenjen načrtnemu okoljskemu osveščanju in izobraževanju v osnovnih in srednjih šolah. Ekošola poveča zavest in skrb za človeka vključno z varovanjem zdravja, graditvijo medsebojnih odnosov, skrbi za okolje in naravo. Skratka celostno gradi človeka za prihodnost. Zato je glavni cilj slovenske Ekošole vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del življenja.
V letošnjem šolskem letu bomo začeli oz. nadaljevali s sistematičnim izvajanjem aktivnosti po metodologiji sedmih korakov. Vsebine dela in področja programa Ekošola v osnovi ostajajo nespremenjena, prednostna področja so odpadki, energija in voda. Odgovorno s hrano pa je letošnja vodila tema.

 

hojte z nami v kolo

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju
Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.


Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.